Synoda: Reflexe dokumentu „Rozšiř prostor svého stanu“

Publikováno
18. 1. 2023
Během adventu se sešly čtyři skupinky (salesiánská farnost v Plzni-Lobzích, Sekulární františkánský řád a dvě celodiecézní), aby se sdílely nad návrhem dokumentu pro kontinentální fázi synody.

Odpovídaly přitom na tři otázky položené v dokumentu:

  • Které intuice po přečtení a modlitbě nad DKE nejsilněji rezonují s živou zkušeností a realitou církve na vašem kontinentu? Které zkušenosti jsou pro vás nové nebo poučné?
  • Jaká podstatná napětí nebo rozdíly se po přečtení a modlitbě nad DKE ukazují jako obzvláště důležité z pohledu vašeho kontinentu? Jaké otázky nebo problémy by se tudíž měly v dalších krocích procesu řešit a zvážit?
  • Když se podíváme na to, co vyplývá z předchozích dvou otázek, jaké jsou priority, opakující se témata a výzvy k akci, které lze sdílet s ostatními místními církvemi po celém světě a projednávat během prvního zasedání synodálního shromáždění v říjnu 2023?

Výstupy z těchto setkání pak byly shrnuty do dokumentu, který byl v lednu zaslán na ČBK a bude v rámci společného stanoviska ČBK přednesen na evropském kontinentálním shromáždění Synody o synodalitě 2021–2024. Do Prahy se k tomuto setkání ve dnech 5.–12. února sjedou delegace biskupských konferencí jednotlivých zemí Evropy a další zástupci církve.

Na první část kontinentálního setkání 5.–9. dorazí do hlavního města 200 účastníků z celé Evropy, z toho 156 osob budou tvořit delegáti z 39 biskupských konferencí. Každá konference vyšle delegaci 4 osob složenou z předsedy dané konference a 3 dalších členů. Dalších 44 hostů budou zástupci společenství či hnutí reprezentujících celou katolickou církev. Společně s nimi bude dalších 390 účastníků připojeno online.

V druhé části setkání 9.–12. února bude program pokračovat jednáním již jen 39 předsedů Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), kdy se budou zabývat mimo jiné i reflexí výsledků z předchozích dní.

Vzniklý dokument pak bude sloužit (spolu s podobnými dokumenty z ostatních kontinentů) k vypracování pracovního dokumentu pro podzimní zasedání synody v Římě.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás