Synoda 2024 –⁠ 2026

Evropské kontinentální shromáždění Synody o synodalitě

Publikováno
24. 2. 2023
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
Od 5. do 12. února 2023 se v Praze v rámci Evropského kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě sešlo 156 delegátů 39 biskupských konferencí Evropy a 44 hostů (zástupců různých církevních komunit, hnutí, charit a iniciativ), dalších 270 delegátů biskupských konferencí bylo připojeno online (z 390 původně pozvaných).

ČBK v Praze zastupovali arcibiskup pražský Jan Graubner, Hana Pohořalá, Prokop Brož a Josef Mikulášek. Z online účastníků byli tři kněží (jeden řeholní a dva diecézní), dva jáhni, jedna řeholní sestra, tři další zástupci Božího lidu (dva muži a jedna žena) a jeden zástupce ekumeny (Církev bratrská). Za plzeňskou diecézi byli mezi těmito online účastníky Jindřich Fencl a Petr Hruška.

Při každodenní mši svaté a ve chvílích společné modlitby se účastníci modlili za mír na Ukrajině, za oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii, za jednotu křesťanů i za sebe navzájem. Doprovázela je tichá a nepřetržitá modlitba mnoha bratří a sester kontemplativního života ve 180 klášterech rozesetých po celé Evropě.

Během jednání v plénu bylo představeno 39 národních zpráv k otázkám z Dokumentu pro kontinentální etapu „Rozšiř prostor svého stanu“. Svobodná a zároveň pestrá konfrontace často velmi protichůdných názorů a rozdílných zkušeností pokračovala v malých pracovních skupinách (13 skupin na místě, 12 dalších online), které se postupně v tom, co zaznělo na plénu, snažily odkrýt „INTUICE, které rezonují, NAPĚTÍ a rozdíly, které se objevují, a PRIORITY a výzvy k praktickému jednání, které je třeba sdílet s ostatními církvemi“. Do prezentace na plénu i během práce malých skupin byly pravidelně vkládány chvilky pro tichou modlitbu, ve kterých se mohli účastníci opakovaně propojit v hlubším naslouchání.

Závěrečný dokument pražského shromáždění si můžete přečíst níže na této stránce. Komentář z pohledu předsedů biskupských konferencí, kteří se ke společné reflexi sešli ještě zvlášť na závěr shromáždění je spolu s dalšími materiály k dispozici v českém překladu ZDE, případně na webu generálního vikáře plzeňské diecéze agas.cz/synoda.

Pražské shromáždění bylo jedno z celkem sedmi kontinentálních shromáždění konaných po celém světě: Severní Amerika (deset virtuálních setkání prosinec 2022 až leden 2023), Oceánie (5.–9. února 2023, Suva, Fidži), Střední Východ (12.–18. února, Bejrút, Libanon), Asie (24.–26. února 2023, Bangkok, Thajsko), Afrika (1.–6. března 2023, Addis Abeba, Etiopie), Latinská Amerika (13.–17. února 2023, El Salvador, 20.–24. února 2023, Dominikánská republika, 27. února – 3. března, 2023 Ekvádor, 6.–10. března, 2023 Brazílie).

Od 4. do 29. října 2023 se v Římě sejdou k prvnímu společnému jednání zástupci biskupských konferencí z celého světa, v říjnu 2024 pak bude opět v Římě následovat jednání závěrečné. Synoda nakonec nejspíše vydá vlastní dokument, který pak papež přijme za svůj, případně k němu vypracuje svůj vlastní komentář formou apoštolské exhortace.

V naší diecézi biskup Tomáš povzbuzuje, abychom nečekali na tyto závěrečné dokumenty a již nyní se při jakýchkoli vhodných příležitostech učili společně komunikovat podobným způsobem, jak jsme byli vedeni při setkávání synodních skupinek. Jako malou pomůcku k tomu na závěr připojujeme tři slovíčka, která v tom mohou pomoci a která takto byla nabídnuta při setkání jedné z online pracovních skupin v Praze: JÁ (naslouchající prostor pro osobní vyjádření se každého) – TY (dialogický prostor pro sdílení toho, co nás oslovilo z těchto vyjádření) – MY (rozlišující prostor pro hledání, co je pro nás důležité).

Zpracováno podle informací na prague.synod2023.org a synod.va.

 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás