Adoptujte si píšťalu němčických varhan. Přispějete tak na jejich rekonstrukci.

Publikováno
28. 7. 2023
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích u Klatov se nacházejí unikátní varhany vyrobené v roce 1717 v dílně špičkového loketského varhanáře Johanna Leopolda Burkhardta. Jedná se o movitou národní kulturní památku, na kterou hrál i Jakub Jan Ryba. Nástroj je v současné době v renomované varhanářské dílně a čeká na dokončení svého zrestaurování, které je však velmi nákladné.

Finanční zdroje zajišťuje zejména Spolek na záchranu němčických varhan, a to díky podpoře dárců, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury ČR, obce Předslav a farnosti Plánice. Z celkového rozpočtu záchrany němčických varhan, který činí celkem 2 823 650 Kč, ještě zbývá sehnat 376 050 Kč.

Od roku 2020 do roku 2023 včetně se podařilo na vzácném nástroji zrealizovat záchranné restaurátorské práce v celkové souhrnné výši 2 447 600 Kč.

Aby mohlo být v dotačních programech zažádáno o co nejvyšší příspěvky, musí Spolek shromáždit odpovídající finance nutné na pokrytí stanovené procentuální spoluúčasti.

Přestože se v prosinci 2023 vrátí již z velké části zrestaurovaný nástroj zpět do Němčic, poslední záchranná etapa by měla být dokončena, podaří-li se sehnat chybějících finance, v roce 2024.

Tento záchranný projekt můžete nyní podpořit i formou adopce píšťal, v rámci které se můžete stát duchovním majitelem konkrétní píšťaly z jednotlivých rejstříků, a to ve výši jejich pořizovacích cen, tzn. 1 000 Kč, 2 000 Kč, 3 500 Kč a 5 000 Kč. Jména štědrých mecenášů budou pro budoucí generace umístěna přímo ve varhanním stroji a současně budou vyvěšena na čestném místě v prostorách kostela i na webových stránkách Spolku.

Poslední záchrannou restaurátorskou etapu můžete podpořit svou vírou v úspěšné dokončení tohoto projektu, dále propagací unikátní němčické movité kulturní památky a umožňují-li vám to vaše finanční možnosti, tak i příspěvkem v jakékoli výši. Každá koruna pomáhá...

Na záchraně unikátního královského nástroje je možné se podílet rovněž prostřednictvím veřejné sbírky, jež má zřízený zvláštní účet č. 2101437964/2010. Jsou na něm viditelné údaje o názvu účtu přispívajícího dárce i detaily o transakci. Zasláním finančních prostředků na účet sbírky vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním těchto informací. Transparentní účet můžete sledovat na TOMTO ODKAZU

Pokud byste chtěli přispět na záchranu vzácného nástroje a současně si přejete zůstat v anonymitě, můžete vložit příspěvek přímo do pokladny Spolku.

V takovém případě, prosím, kontaktujte
Spolek na záchranu němčických varhan, z. s.,
Němčice 7, 339 01 Klatovy
telefon: 607 243 898
email: nemcicke.varhany@gmail.com
WEB
FACEBOOK

Poprvé bude možné slyšet zvuk z velké části zrenovovaných němčických varhan již letos, konkrétně 24. 12. 2023 ve 24 h, a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích u Klatov při Vánoční půlnoční bohoslužbě s barokním provedením České mše vánoční (1796)“ Jakuba Jana Ryby na unikátní nástroj, na který autor opakovaně hrál.

Za jakoukoli formu podpory vám ze srdce děkují němčické varhany a Spolek na jejich záchranu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás