Vyjádření biskupa k situaci P. Patrika Kovaľa

Publikováno
25. 9. 2023
Níže nabízíme vyjádření plzeňského biskupa Tomáše Holuba k situaci ve farnosti Ostrov.

Po zvážení všech mně známých skutečností a po konzultaci s kněžskou radou plzeňské diecéze nevidím jako možné nabídnout P. Patriku Kovaľovi S.J. inkardinaci do kněžského společenství plzeňské diecéze. Důvodem je skutečnost, že nejsem ve svém svědomí schopen se jako ordinář této diecéze zavázat k celoživotní podpoře jeho kněžského působení.

Proto jsem dne 19. září oznámil P. Patriku Kovaľovi S.J., že jeho kněžské působení v ostrovské farnosti skončí ke dni 30. září 2023. O tomto rozhodnutí jsem zároveň písemně vyrozuměl řeholní představené P. Patrika Kovaľa S.J. a osobně je tentýž den sdělil pastorační radě Řk farnosti Ostrov. Skrze generálního vikáře pak bylo rozhodnutí komunikováno při nedělních bohoslužbách v Ostrově a Jáchymově v neděli 24. září 2023.

V Plzni 25. září 2023

Tomáš Holub
biskup plzeňský 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás