Oznámení biskupa o personální situaci v Římskokatolické farnosti Ostrov

Publikováno
2. 1. 2024
Níže nabízíme oznámení plzeňského biskupa Tomáše Holuba navazující na jeho vyjádření k situaci R. D. Krzysztofa Dędeka z 29. 9. 2023.

V návaznosti na své vyjádření zveřejněné na těchto stránkách 26. září 2023 tímto oznamuji, že jsem po pečlivém zvážení pastorační situace v ostrovské farnosti, po vyslechnutí pastorační rady farnosti, po zvážení možností přesunu jiného kněze do ostrovské farnosti, po konzultaci a jednomyslném doporučení kněžské rady, konané dne 28. listopadu 2023, a po několika osobních rozhovorech s R. D. Krzysztofem Dędekem rozhodl, že R. D. Krzysztof Dędek bude odvolán z pastoračního působení v ostrovské farnosti, a to v běžném termínu personálních změn v plzeňské diecézi, tedy nejpozději k 31. červenci 2024.

Jakmile to bude možné, oznámím jméno kněze, který bude nejpozději od 1. srpna 2024 ustanoven novým duchovním správcem ostrovské farnosti. Do té doby trvá ustanovení R. D. Krzysztofa Dędeka výpomocným duchovním v ostrovské farnosti pod vedením R. D. Petra Hrušky, dočasného administrátora ostrovské farnosti. Ponechávám na jejich domluvě, jakým způsobem bude do farní pastorace R. D. Hruška prakticky zapojen, aby mohl zároveň plnit své povinnosti generálního vikáře i jinde v diecézi.

Tímto také dávám na vědomí, že 30. listopadu 2023 byla ukončena interní ekonomická vizitace ostrovské farnosti, s jejímiž závěry byla v pátek 8. prosince 2023 seznámena ekonomická rada farnosti. Tato vizitace provedená ekonomickým oddělením biskupství a generálním vikářem neprokázala, že by ve farnosti byly zneužívány farní finance nebo že by se s farními financemi zacházelo nehospodárně. Vizitační zpráva zároveň poskytuje několik konkrétních doporučení, na jejichž základě lze ve farnosti zlepšit některé procesy zacházení s farními financemi.

Děkuji všem, kteří se v tomto náročném období za farnost, její současné i budoucí duchovní správce i mně osobně modlíte a kteří spolupracujete na obnovení vzájemné důvěry.

V Plzni 1. 12. 2023

Tomáš Holub
biskup plzeňský

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás