Druhé zasedání probíhající Synody o synodalitě proběhne v říjnu 2024

Publikováno
13. 5. 2024
Synoda
Stálá rada Generálního sekretariátu synody a Národní synodální tým představuje konkrétní kroky a termíny vztahující se k zahájení druhého zasedání probíhající Synody o synodalitě v říjnu 2024.

Základním textem, ke kterému se vztahuje celý Boží lid, je Souhrnná zpráva synodního shromáždění z října 2023, která je již nějakou dobu k dispozici v českém jazyce.

Místní církve a biskupské konference jsou vyzvány, aby přinesly svůj příspěvek hlubší reflexí nad některými aspekty této Souhrnné zprávy, které jsou pro téma synody zásadní. Tato reflexe se řídí základní otázkou: "JAK můžeme být misijní synodální církví?" Cílem této reflexe je určit cesty a nástroje, které nás vedou k misijní synodální církvi s ohledem na jedinečnost každého pokřtěného a každé církve v poslání hlásat zmrtvýchvstalého Pána a jeho evangelium dnešnímu světu.

Úlohou každého diecézního biskupa je zahájit a doprovázet ve své diecézi tuto další fázi konzultace Božího lidu a vyhodnotit její výsledky. Další úlohou je rozvíjet a podporovat iniciativy, které napomáhají růstu synodálního a misijního rozměru církve.

Jako jeden z příkladů konkrétních synodálních procesů, které byly v naší diecézi iniciovány diecézní a národní fází synody o synodalitě a které v diecézi pomáhají udržet a prohloubit synodální dynamiku, chceme představit zahájení diecézní synody na téma „Společně s nadějí: Život v Kristu uprostřed dnešní reality“.

Přečtěte si celé znění odpovědi "Diecézní prohloubení Synody o synodalitě" včetně přílohy "Viditelné a konkrétní znaky synodality – příklady dobré praxe":

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás