Péče o seniory a nemocné v diecézi

Péče o seniory a nemocné byla vždycky v církvi zcela samozřejmou službou, bez níž by nebyla církví Kristovou. Pověřeným duchovní službou v charitních zařízeních a dalších sociálních zařízeních na území plzeňské diecéze je P. Jiří Barhoň.

Službu péče o seniory a nemocné konají kněží, řeholníci(ce) i laici. V menších městech a farnostech ji řídí nebo koordinují duchovní správcové farností (kněží). V Plzni, která má řadu nemocnic a domovů pro seniory, tuto službu spolu s pověřeným P. Barhoněm vykonávají také nemocniční kaplani a kaplanky či pastorační asistentky, kteří mají své působiště v konkrétních zařízeních. Společně se schází, setkávají se i s dalšími takto sloužícími v České republice a pravidelně se vzdělávají.

Nemocniční kaplan, případně pastorační asistent, nabízí všem nemocným (pacientům v nemocnicích a klientům v domovech pro seniory), jejich příbuzným, pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, službu průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka, četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí a zprostředkování kontaktu na duchovní jiných křesťanských církví.

Při návštěvách nemocných se doprovázející často setkávají i s lidmi nevěřícími či hledajícími, k takovým pak přistupují s respektem k jejich přesvědčení a nabízejí především svou blízkost a oporu.

Biskupství plzeňské každoročně organizuje u příležitosti Světového dne seniorů společné setkání s duchovním programem, stejně tak Charita setkání pro nemocné a pečovatele na Světový den nemocných.

Foto: Jiří Strašek

V Plzni také funguje tzv. duchovní pohotovost, díky níž lze přivolat kněze k udělení svátosti Pomazání nemocných vážně nemocnému (umírajícímu) člověku v jakoukoliv hodinu. Do této služby je na každý jednotlivý den v týdnu zapojeno více kněží, aby se k takto nemocnému kněz co nejrychleji dostal.

Nonstop duchovní služba nemocným v Plzni

(Služba je v naléhavých případech poskytována i v noci.)
+420 777 167 004

V řadě nemocnic a domovech pro seniory nejen v Plzni, ale také na jiných místech diecéze, se slouží pravidelně mše svaté. V Plzni je rovněž několikaletou dobrou tradicí v prosinci návštěva sv. Mikuláše a andělů v některých nemocnicích a domovech a nadílka pacientům; během roku pak koncerty dětských (či dospělých) křesťanských hudebních souborů, které jsou vždy s povděkem přijímány.

Kontakty na nemocniční kaplany, pastorační asistenty a dobrovolníky pro nemocné

Koordinátor duchovní péče o nemocné v plzeňské diecézi
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Fakultní nemocnice Plzeň 
Bc. Vavrušková Lucie, vedoucí nemocniční kaplanka 734 241 053
P. Jan Nepomuk Svoboda OFM, nemocniční kaplan 733 755 882
Sr. Štěpánka Jarmila Tomajerová SCSC, nemocniční kaplanka 733 370 006
   
Městská nemocnice Privamed Plzeň 
Sr. Michaela Mariana Fedorová SCSC, nemocniční kaplanka 731 826 150
Františkáni 731 600 088
   
Mulačova nemocnice Plzeň 
P. Robert Jasiulewicz, nemocniční kaplan 734 267 688
   
Hospic sv. Lazara Plzeň 
P. Libor Buček, nemocniční kaplan 608 917 696
   
Domácí hospic Domov Plzeň 
P. Jiří Barhoň 739 089 448
P. Jan Nepomuk Svoboda OFM 733 755 882
   
Domácí hospicová péče Městské charity Plzeň 
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Domov sv. Jiří Plzeň 
P. Jiří Barhoň 739 089 448
Ladislav Lego, pastorační asistent 731 433 077
   
Domov sv. Alžběty Plzeň 
P. Petr Jan Semík OP 377 241 660
Mons. František Radkovský radkovsky@bip.cz
   
Domov sv. Aloise Plzeň 
P. Petr Semík OP 377 241 660
Ladislav Lego, pastorační asistent 731 433 077
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Domov sv. Zity Plzeň 
Anna Srbová, dobrovolnice 731 433 101
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Domov sv. Zdislavy 
Anna Srbová, dobrovolnice 731 433 101
P. Bogdan Stępień 776 154 433
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Domov pro seniory Plzeň - Kotíkovská 
Marie Štroblová, pastorační asistentka 608 329 110
Františkáni 731 600 088
   
Domov pro seniory Plzeň - Klatovská 
Jana Pachnerová, pastorační asistentka 739 516 044
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Domov pro seniory Plzeň - Západní 
Marie Štroblová, pastorační asistentka 608 329 110
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Domov pro seniory SeneCura Plzeň 
P. Petr Semík OP 377 241 660
   
Stacionář Domovinka Plzeň 
Sr. Michaela Mariana Fedorová SCSC, pastorační asistentka 731 826 150
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Longevita senio Plzeň - Na Jíkalce 
Sr. Michaela Mariana Fedorová SCSC, pastorační asistentka 731 826 150
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Longevita senio Plzeň - Křimice 
Sr. Michaela Mariana Fedorová SCSC, pastorační asistentka 731 826 150
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Senior rezidence Terasy Plzeň 
Sr. Štěpánka Jarmila Tomajerová SCSC, pastorační asistentka 733 370 006
P. Jan Nepomuk Svoboda OFM 733 755 882
   
Psychiatrická léčebna Dobřany 
P. Martin Váňa 776 602 343
   
Nemocnice Domažlice 
Vojtěch Hána, dobrovolník 720 383 729
P. Miroslav Gierga 608 524 136
   
Domov pro seniory Domažlice 
P. Miroslav Gierga 608 524 136
   
Domov pro seniory Skalka Cheb - Americká, Domov pro seniory Spáleniště Cheb - Mírová, Domov pro seniory v Chebu - Dragounská, LDN a Domov pro seniory Amica Centrum Cheb – Na Vyhlídce
P. Petr Hruška 608 656 557
   
Domov pro seniory Horní Bříza
Ladislav Lego, pastorační asistent 731 433 077
P. Jiří Barhoň 739 089 448
Halina Vetengl, dobrovolnice 737 709 722
   
Domov pro seniory Trnová 
Ladislav Lego, pastorační asistent 731 433 077
Obláti 605 395 695
Halina Vetengl, dobrovolnice 737 709 722
   
Domov pro seniory Třemošná
Ladislav Lego, pastorační asistent 731 433 077
P. Jiří Barhoň 739 089 448
Halina Vetengl, dobrovolnice 737 709 722
   
MZSS Karlovy Vary, Farní Charita Karlovy Vary
P. Miroslav Chlupsa OCr 728 893 447
   
Domov pro seniory Klatovy – Podhůrecká, Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy, Domov pro seniory Újezdec, Klatovská nemocnice Klatovy
P. Jaroslav Hůlle 732 108 785
   
Sociální a zdravotní centrum Letiny 
P. Piotr Marek 603 235 103
   
Dům sociální péče Kralovice, Psychiatrická léčebna Petrohrad
P. Richard Polák 605 861 797
P. Milan Geiger 731 697 408
   
Domov pro seniory Rokycany sv. Pavla Rokycany, Léčebna TRN Janov, Domov sociální péče Harmonie Mirošov
P. Marek Winiarski 737 947 743
Jaroslav Bělohoubek 731 619 674
   
Domov pro seniory Královské Poříčí, Dům ošetřovatelské péče Dolní Rychnov
P. Petr Bauchner 608 656 556
   
Stodská nemocnice Stod
P. Peter Hermanovský 775 655 510
   
Domov sv. Jana Pavla II. Stříbro
P. Jiří Barhoň 739 089 448
   
Domov seniorů Panorama Tachov, Domov pro seniory Tachov – Panenská
P. Václav Vojtíšek 607 858 425
   
Domov pro seniory svaté Barbory Zbůch
P. Stanislav Uhlíř 728 270 384
 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás