Zkvalitnění výuky a bezbariérovost na Církevním gymnáziu Plzeň

Církevní gymnázium Plzeň dokončilo v roce 2018 realizaci velkého a aktivitami pestrého projektu zaměřeného na zkvalitnění výuky žáků a zajištění plné bezbariérovosti školy pod názvem „Podpora přírodovědného a jazykového vzdělávání na Církevním gymnáziu Plzeň včetně zajištění bezbariérovosti“.

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, zajištění konektivity školy včetně moderního připojení k internetu v celé budově školy, rekonstrukce a dovybavení odborných specializovaných učeben pro zvýšení kvality komunikace v cizím jazyce, přírodovědných učeben biologie, chemie, zeměpisu (geografie) a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování – kabinet biologie a chemie s přípravnou a zázemím se skladem chemikálií. 

V rámci samotného projektu, jehož vlastní realizace probíhala od května do listopadu 2018, došlo k výstavbě výtahu pro všechna patra budovy, ke stavebním úpravám umožňujícím bezbariérový pohyb imobilních žáků po chodbách a v učebnách a ke zřízení bezbariérového WC. Upraven byl rovněž dvůr školy pro nástupní prostor k výtahu včetně revitalizace zeleně.

I když realizace projektu byla z hlediska celé řady realizovaných aktivit náročná, posunula školu velmi výrazně kupředu směrem ke zkvalitnění výuky. 

Finanční prostředky ve výši 90 % poskytla na projekt Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).

Celkové náklady projektu jsou 11, 24 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Církevní gymnázium z programu IROP činí 90 % nákladů projektu.

Zřizovatel Církevního gymnázia, Biskupství plzeňské, poskytl škole finanční prostředky na spoluúčast ve výši 10 % a na další neuznatelné náklady, tj. 1.782.600,- Kč.

 

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás