Biskup Tomáš píše farnostem

Publikováno
12. 3. 2024
Synoda
Biskup Tomáš Holub adresuje svůj dopis k první fázi diecézní synody všem farnostem v plzeňské diecézi. Dopis zazní při bohoslužbách o páté neděli postní 17. března.

Toto je dopis určený farnostem, které nominovaly delegáta na diecézní synodu. Znění dopisu farnostem, které nevybraly svého delegáta, najdete v dolní části článku mezi soubory ke stažení.

Milé sestry a milí bratři,
zdravím vás srdečně v této postní době, kdy se všichni křesťané připravují na prožití velikonoční radosti.

V naší diecézi to bude radost o to větší, že po přípravné fázi a volbách delegátů se nabízí prostor pro nás všechny, abychom se v rámci diecézní synody otevřeně ptali a sdíleli. V prvním roce diecézní synody se společně ptáme na to, kde nyní jako jednotlivá farnost ale i celá diecéze jsme. Následující tři měsíce (duben-červen) jsme proto všichni zváni ke zmapování naší současné situace ve farnostech i v diecézi, jak se nám ve farnosti žije, co prožíváme, co nás ovlivňuje... Můžete se zúčastnit skupinových rozhovorů, které k tomu budou ve farnostech organizovány, nebo vyplnit dotazník, který bude zveřejněn v následujících měsících na webu synoda.bip.cz.

V pondělí 11. března diecézní pastorační rada zvolila vašeho synodního delegáta/vaši synodní delegátku a tím/tou je ... (zde prosíme kněze o doplnění jména delegáta/delegátky). Ten/ta bude vaši farnost nejen zastupovat na generálních shromážděních synody s hlasovacím právem při schvalování dokumentů synody, ale zároveň a především, bude spolu s vaším farářem a pastorační radou farnosti organizovat skupinové rozhovory ve vaší farnosti. Chtěl bych jí/mu moc poděkovat, že na sebe vzal(a) tuto důležitou a zodpovědnou službu. Prosím, abyste se za něj/ni modlili a při dnešní bohoslužbě mu/jí k této službě požehnali.

Chtěl bych ale také moc poděkovat všem ostatním kandidátům na delegáty, kteří nakonec zvoleni nebyli. Moc si vážím Vaší ochoty nabídnou svůj čas a své schopnosti, prosím Vás, spolupracujte se zvoleným delegátem, vytvořte společný tým. Záleží mi na tom, aby Vaše připravenost pro službu nepřišla nazmar.

Následující tři měsíce budou tedy pro naši diecézní synodu stěžejní, protože od vás dostaneme základní informace, ze kterých se bude vycházet při sestavování návrhu závěrečného dokumentu prvního roku synody.

Proto vás spolu se synodním týmem všechny osobně zvu k zapojení se do této jarní fáze naslouchání. Jsme jedna diecéze a chceme jít společně. Váš názor je důležitý.

Děkuji moc za vaši ochotu se podílet.

Biskup Tomáš se synodním týmem

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás