Den modliteb za péči o stvoření

začátek akce
1. 9. 2021
konec akce
4. 10. 2021 23:59
Ke slavení Doby stvoření vyzývá papež František poprvé v roce 2018, trvá několik týdnů od Dne modliteb za péči o stvoření 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října. Je pozváním ke slavení Božího díla stvoření, k děkování za ně a k věnování zvláštní pozornosti vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem.

Modlitba pro Dobu stvoření 2021: 
Stvořiteli všeho, 
jsme ti vděční, že jsi ze svého společenství lásky stvořil naši planetu, aby byla domovem pro všechny. Svou svatou moudrostí jsi učinil Zemi, aby vydala rozmanité živé bytosti, které naplnily půdu, vodu a vzduch. Každá částečka stvoření tě chválí svým bytím a navzájem o sebe pečují ze svého místa v předivu života. 

Spolu se žalmistou ti zpíváme chválu za to, že v tvém domě „i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila.“ Připomínáme si, že jsi povolal lidi, aby obdělávali tvou zahradu tak, aby byla ctěna důstojnost každého tvora a bylo zachováno jejich místo v hojnosti života na Zemi. 

Víme ale, že naše vůle k moci tlačí planetu za hranice jejích možností. Naše spotřeba není v souladu a neodpovídá rytmu, v němž je Země schopná sama sebe uzdravit.

Vzácné lokality jsou zpustošeny či ztraceny. Mizí druhy a systémy se hroutí. Tam, kde se útesy a doupata, vrcholky hor a hlubiny oceánů kdysi hemžily životem a vztahy, leží dnes mokré a suché pustiny, jako by nebyly stvořeny. Lidské rodiny prchají před nejistotou a válkami, stěhují se a hledají pokoj. Zvířata prchají před požáry, odlesňováním a hladem, stěhují se a hledají nová místa, kde by mohla vyvést mláďata a žít.

V této Době stvoření prosíme, aby dech tvého tvůrčího Slova pohnul naše srdce, jako ve vodách našeho narození a křtu. Dej nám víru, abychom následovali Krista k našemu spravedlivému místu v milovaném společenství. Osviť nás milostí, abychom odpovídali na tvou smlouvu a povolání pečovat o společný domov. Když obděláváme a střežíme tvůj svět, dej radost našim srdcím, abychom věděli, že se účastníme toho, jak tvůj svatý Duch obnovuje tvář tvé Země, a zajistili domov pro všechny.

Prosíme ve jménu toho, který přišel ohlašovat evanagelium celému stvoření, Ježíše Krista. 
Amen.
https://www.zitlaudatosi.cz/

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás