Misionáři milosrdenství

Misionáři milosrdenství

Misionáři milosrdenství jsou kněží z celého světa, kteří obdrželi od papeže zvláštní pravomoc zprostředkovávat odpuštění hříchů jinak rezervovaných Svatému otci. Podle papeže Františka má být jejich přítomnost a služba živým znamením Boží blízkosti k člověku a toho, jak Otec přijímá ty, kteří hledají odpuštění. V plzeňské diecézi je v současnosti sedm misionářů milosrdenství.

I po skončení Svatého roku milosrdenství (2016) si papež František přál, aby služba misionářů milosrdenství pokračovala, a aby tak byli i nadále k dispozici především k různým iniciativám spojeným s udílením svátosti smíření a také k hlásání tajemství Božího milosrdenství.

Na světě dnes působí 895 misionářů milosrdenství a plzeňská diecéze je se svými sedmi misionáři nejen jednoznačně nejpočetnější v Česku, ale řadí se mezi nejzastoupenější vůbec. Jmenování misionářů milosrdenství je vyhrazeno Svatému otci a jejich službu koordinuje Papežská rada pro novou evangelizaci.

Misionáři mají být:

  • Živým znamením toho, jak Otec přijímá každého, kdo hledá jeho odpuštění.
  • Pro všechny bez výjimky strůjci setkání proniknutého lidstvím, které je zdrojem osvobození a bohaté na zodpovědnost při překonávání překážek a při obnově života pramenícího ze křtu.
  • Vedeni slovy: „Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství“ (Řím 11,32).
  • Přesvědčivými kazateli milosrdenství.
  • Hlasateli radosti z odpuštění.
  • Přátelskými zpovědníky plnými lásky, soucitnými a pozornými zvláště při těžkých situacích jednotlivců.

(Zdroj: Misericordiae Vultus, 2015)

Misionáři milosrdenství v Diecézi plzeňské

Robert Bergman, Spálené Poříčí (robert.bergman@centrum.cz, 604 617 698)

Štěpán Romuald Rob, Karlovy Vary – Rybáře (rob@bip.cz, 724 241 601)

Augustin Kováčik OPraem, Klášter Teplá (kovacik@bip.cz, 605 134 552)

Günther Ecklbauer OMI, Plasy (gunther@oblati.cz, 603 742 887) 

Vlastimil Kadlec OMI, Plasy (vlastimil@oblati.cz, 733 755 901)

Bogdan Stępień OSPPE, Plzeň (stepien@bip.cz, 733 742 220)

Soubory ke stažení

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás