Závěrečná zpráva výzkumu o vztazích církve a společnosti v plzeňské diecézi

Publikováno
9. 8. 2022
Projekt Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace, který probíhal v letech 2019–2022 ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským financovala Technologická agentura České republiky za spoluúčasti Karlovy univerzity a Masarykovy univerzity. Závěrečnou zprávu si můžete stáhnout níže.

Čtyřletý projekt (2019-2022) "Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace" se ve spolupráci s plzeňským biskupstvím zabývá problémy a příležitostmi, které před katolickou církev a společnost staví restituční proces. Prostřednictvím participativního etnografického výzkumu chce zjistit, jak církevní subjekty vnímají svou roli ve vztahu ke společnosti a naopak jaké postoje a očekávání má společnost vzhledem k církvi. Zajímá nás přitom jak dynamika vnitřní (nová témata, vztahy a odpovědi na nové výzvy v rámci církve), tak dynamika, jež se týká vztahů se společností na úrovni farností, diecézí, klášterů či škol.

Protože se jedná o participativní výzkum, účastníci mohou ovlivňovat výzkumný proces a vytěžit z něj co nejvíce užitečného. V průběhu projektu se v plzeňské diecézi uskuteční celkem osmnáct workshopů na témata přizpůsobená místním potřebám – může jít např. o témata spojená s hospodařením neziskového sektoru, s možnostmi podpory ekologicky příznivých způsobů hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, s komunikací a participací v církvi, se sociální pamětí místa, s mediálním obrazem církve, s etickým financováním anebo o procházky spojené s výkladem o environmentálních hodnotách krajiny.

Více informací najdete na webu projektu ZDE.

Soubory ke stažení

velikost: 2 965 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás