Udržitelné zemědělství na půdě Diecéze plzeňské

V rámci této stránky chceme informovat o činnostech plzeňské diecéze, zaměřené na výzvy a poselství encykliky Laudato Si papeže Františka. Plzeňský biskup Tomáš Holub vnímá důležitost a naléhavost této encykliky, která má podtitul „O péči o společný domov“, a proto se snaží její cíle začleňovat do činností diecéze. Chceme se v budoucnu zaměřit na obnovitelné zdroje energie a energetické úspory. V současné době je ale nejviditelnější snahou udržitelný přístup ke svěřeným pozemkům. V rámci správy zemědělských pozemků se biskupství snaží o předcházení a zmírnění eroze, zvyšování biodiverzity a prostupnosti krajiny. Jelikož většina pozemků je pronajímána, patří velký dík za realizovaná opatření také zemědělcům, kteří s námi spolupracují.

Udržitelné hospodaření - seminář pro zemědělce

  • Seminář proběhl dne 13. ledna v Hotelu Central v Plzni
  • Kompletní video záznam semináře najdete na našem YouTube.
  • Seminář byl pořádaný za podpory Plzeňského kraje, Plzeňského Prazdroje a Celostátní sítě pro venkov.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás