Velikonoce 2024 s biskupem Tomášem

Publikováno
16. 2. 2024
Velikonoce
Níže najdete stručného průvodce velikonoční liturgií, včetně přehledu velikonočních mší svatých, obřadů a bohoslužeb s plzeňským biskupem Tomášem Holubem.

Zelený čtvrtek, 28. března 2024

  • 10:00, katedrála sv. Bartoloměje - Missa Chrismatis, mše svatá se svěcením olejů

Missa chrismatis, v překladu mše křižma. Je to bohoslužba, při níž je katedrála plná kněží z celé diecéze, kteří obklopují svého biskupa. Spolu s ním slaví eucharistii, připojují se k žehnání olejů pro nemocné a katechumeny a koncelebrují při svěcení směsi oleje a vonného balzámu nazývané křižmo. Slovo křižmo pochází z řeckého χρῖσμα – chrisma, ‚pomazání‘. Má stejný slovní základ jako slovo Kristus (Χριστός), pomazaný. Křesťané, kristovci, jsou tedy ti, kdo byli pomazáni.

  • 18:00, katedrála sv. Bartoloměje - Mše na památku Večeře Páně

Mší, která se slaví na Zelený čtvrtek, začíná církev velikonoční triduum a chce připomenout poslední večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován, ukázal všechnu svou lásku do krajnosti těm, které zachovával ve světě, obětoval Bohu Otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína, dal je apoštolům k požívání a přikázal jim a jejich nástupcům v kněžství, aby to konali na jeho památku.

Touto mší se slaví památka ustanovení eucharistie neboli Pánovy paschy, kterou jsou mezi námi neustále přítomna svátostná znamení oběti nové smlouvy. Také se slaví památka ustanovení kněžství, kterým je ve světě neustále přítomno poslání a oběť Krista. Nakonec se slaví památka lásky, kterou nás Pán miloval až k smrti. 

Velký pátek, 29. března 2024

  • 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. - Křížová cesta
  • 16:00, katedrála sv. Bartoloměje - Velkopáteční obřady

Podle prastaré tradice církev neslaví na Velký pátek eucharistickou oběť. Památka umučení Páně obsahuje bohoslužbu slova, přímluvy, obřad uctívání kříže a svaté přijímání. Velkopátečních přímluv je tradičně deset, letos budou doplněny vyjímečně o jedenáctou přímluvu za Ukrajinu.

Bílá sobota a Velikonoční vigilie, 30. března 2024

Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. Očekává v modlitbě a postu jeho vzkříšení. 

  • 8:00, katedrála sv. Bartoloměje - Ranní chvály, pomazání katechumenů
  • 20:00, katedrála sv. Bartoloměje - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně, křest katechumenů

Vigilie připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých, a je považována za "matku posvátných vigilií". V ní totiž církev s bdělostí očekává vzkříšení Pána a slaví svátosti uvádějící do křesťanského života.

Velikonoční vigilie, které židé každoročně slavili jako památku na velikou noc, kdy přenocovali v očekávání přechodu Pána, který je měl vysvobodit z faraonova otroctví, to byl předobraz pravého přechodu Kristova, totiž noci opravdového osvobození, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. 

Už od počátku církev každoročně slavila Velikonoce, slavnost všech slavností, především noční vigilii. Vždyť Kristovo vzkříšení je zárukou naší víry a naděje, a křtem a biřmováním jsme byli zapojeni do Kristova velikonočního tajemství, s ním jsme zemřeli, s ním jsme byli pohřbeni, s ním vzkříšeni a s ním také budeme kralovat. Tato vigilie je také očekáváním příchodu Páně.

Boží hod velikonoční, Den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, 31. března 2024

  • 10:00, katedrála sv. Bartoloměje - Mše svatá s žehnáním velikonočních pokrmů
  • 18:00, katedrála sv. Bartoloměje - Zpívané pontifikální nešpory

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás