Slavnostní zahájení diecézní synody v katedrále

začátek akce
7. 1. 2024 10:00
konec akce
7. 1. 2024 11:30
Novým rokem a čtením pastýřského listu k roku 2024 formálně začne diecézní synoda. Slavnostně bude zahájena na závěr doby vánoční, o Svátku Křtu Páně, v neděli 7. ledna 2024.

V plzeňské katedrále sv. Bartoloměje bude toto zahájení slaveno pontifikální mší svatou od 10:00 hodin, při které bude vzácným hostem a kazatelem apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Při této bohoslužbě, která bude společnou stacionární bohoslužbou pro všechny plzeňské farnosti, bude přečten dekret diecézního biskupa svolávající diecézní synodu a předány jmenovací dekrety členům synodní rady. Bohoslužba bude vhodná i pro děti, které se ke své vlastní bohoslužbě slova shromáždí v Diecézním sálu na biskupství a připojí se k liturgii v katedrále při průvodu s dary.

V celé diecézi jsou pak všechny farnosti zvané, aby zahájení diecézní synody oslavily při svých vlastních bohoslužbách ze Svátku Křtu Páně, a to přečtením dekretu o svolání synody (v katedrále bude čten po úkonu kajícnosti), společnou recitací Modlitby diecézní synody (která bude do Nového roku spolu s letáčkem se základními informacemi distribuována do farností), případně i vyhlášením možnosti navrhovat kandidáty na synodní delegáty, jak o tom byly již informovány všechny pastorační rady farností.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás