Charita

Tříkrálová sbírka 2023

začátek akce
1. 1. 2023
konec akce
15. 1. 2023
Od začátku ledna probíhá největší pravidelná celonárodní sbírka na pomoc potřebným lidem. Tříkrálové skupinky budou koledovat ve dnech 1.–15. ledna.

Ve stejném termínu budou rozmístěny také statické kasičky na veřejných místech, do konce ledna bude ještě možnost přispět bezhotovostně, variabilní symboly koledujících organizací a QR kódy vypisuje Diecézní charita Plzeň na svém webu www.dchp.cz. On-line koleda na www.trikralovasbirka.cz umožňuje přispívat koledující organizaci v místě bydliště podle zadání PSČ a běží celoročně s uzávěrkou vždy k 30. dubnu.

Charity, pro něž je Tříkrálová sbírka důležitým zdrojem, pomáhají seniorům s omezenou soběstačností, duševně i fyzicky handicapovaným lidem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelných pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují. Část vykoledovaných peněz jde na přímou pomoc potřebným lidem ve farnostech.

Pozvání k Tříkrálové sbírce od ředitele Diecézní charity Plzeň, Jiřího Lodra
Tříkrálová sbírka v roce 2023 je jejím 23. ročníkem a já se mohu s velkou vděčností ohlédnout za velkým dílem, které je výsledkem skvělé aktivity koordinátorů sbírky, vedoucích skupinek a úžasných příběhů vás dárců. Je toho tolik, za co jsem vděčný i jako koledník, který koleduje 22 let, neb jeden rok jsem musel ze zdravotních důvodů vynechat. Je moc důležité prožívat společná setkání v rodinách, kde za ta léta můžeme sdílet mnoho proměn, radostí a starostí. Je krásná chvíle zpívat koledu a přinášet radostnou zvěst o narození Krista. Každý rok můžeme posvěcenou křídou přinášet do domovů požehnání a je skvělé, že mnoho lidí svědčí o radosti, když potkávám denně nápis K+M+B a letopočet. Požehnání je dar našich domovů. Děkujeme za dary na službu Charity a budu vděčný, pokud zavítáte na naše stránky www.dchp.cz a najdete zde odkazy na naši společnou službu a na stránky našich Charit v diecézi. I toto je velká služba – prostřednictvím informací o Tříkrálové sbírce se šíří velmi důležitě informace o službách Charity, a tak se šíří informace dostupnou cestou mezi lidmi a to je důležité ve chvíli, kdy někdo potřebuje pomoc. Děkuji vám všem, že můžeme jít společnou cestou za pomocí pro lidi, kteří pomoc potřebují.
Jiří Lodr

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás