Každý má právo na život: Den modliteb za nenarozené děti

Publikováno
9. 4. 2018

Z rozhodnutí České biskupské konference již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. V tento den (9. dubna 2018) tak lze v modlitbách zvláště pamatovat na tento úmysl.

Den nenarozených dětí je příležitostí uvědomit si a oslavovat krásu života před narozením. Ale je zároveň připomínkou, že i v dnešní vyspělé době existuje skupina lidí, která nemá sebemenší práva. Každý lidský život je vzácný, a každý člověk má právo na život.

"Cítím, že potrat je dnes největším nebezpečím pro mír, protože to je válka vedená proti dítěti – přímá vražda nevinného vykonaná samotnou matkou. A otec je tak zbaven jakékoliv odpovědnosti za dítě, které na svět přivedl. A když dopustíme, že matka může zabít své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem? Země, která potraty povoluje, neučí lidi milovat, ale používat násilí k dosažení svých cílů. Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a bylo milováno, nejen nyní, v tomto životě, ale navždy. Bůh na nás nikdy nezapomene." - Matka Tereza, 1994

Modlitba za nenarozené děti

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvu tvé matky Panny Marie, která tě s láskou nosila pod srdcem, a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl vám oběma statečným ochráncem, vyslyš naše prosby za ochranu života nenarozených dětí, kterým hrozí zabití v lůně svých matek. Dej, ať jejich rodiče najdou odvahu čestně přijmout zodpovědnost za životy svých dětí. Bože, Otče všech lidí, Pane života, odpusť nám naši lhostejnost k různým formám ničení tvého díla, a dej nám milost, abychom dokázali bránit lidský život od početí do přirozené smrti, pomáhat potřebným, a z ran tvého Syna čerpat sílu k zápasu za život podle tvé vůle.

Amen.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás