Advent a Vánoce

Prohlídky betlémů v Plzni a okolí

Publikováno
3. 12. 2018
Advent a Vánoce
Biblický příběh o narození chudého dítěte ve chlévě, o solidaritě nemajetných, spěchajících se svými dary ve snaze pomoci tomu potřebnějšímu než jsou oni sami, je blízký lidským srdcím. Nejčastěji uváděným impulsem pro vznik betlémů je čin svatého Františka z Assisi. Pověst praví, že toužil prožít vánoční noc prostě, stejně jako při narození Ježíška v Betlémě. A tak v jeskyňce u vsi Greccio postavil v r. 1223 jesle, přivedl k nim volka a oslíka a tam sloužil mši, při níž se mu zjevilo Jezulátko.

Skutečný počátek betlémů u nás lze datovat do poloviny 16. století, kdy se betlémy začaly stavět v kostelech. První jesličky s loutkou Jezulátka a Marií v životní velikosti postavili jezuité v Praze v r. 1562. Na rozdíl od prostých jesliček Františka z Assisi byly postavy oděny do drahocenných rouch a volek měl pozlacené rohy. Poté následovalo mnoho dalších. Po církvi brzy začala betlémy ve svých sídlech stavět šlechta a v polovině 18. století i měšťané. Do lidových vrstev pronikly betlémy až na konci 18. století. Lze se domnívat, že za to mohl císař Josef II., který zakázal vystavovat jesličky v kostelech. Ale prostý lid si je nedal vzít, a tak se tento půvabný biblický příběh přesunul do domácností.
Základem betlému je Svatá rodina a Tři králové, klanějící se právě narozenému Spasiteli. Lidoví umělci si jesličky přizpůsobili svým představám a své domovině. Na Příbramsku nechyběli horníci, v jižních Čechách rybáři, ve městech kupci, na vesnici prostí venkované. Každý přinášel božskému dítěti dárek. Nakonec se tedy betlémy staly obrazem života a zvyklostí prostých lidí toho kterého kraje. 
(zdroj: Něco o betlémech)

Najděte letos ten nejpůsobivější betlém při prohlídkách v Plzni a okolí: 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul.
25. 12.          14.00–15.00 
27. – 29. 12. 14.00–17.00
30. 12.          16.00–17.00
31. 12.          14.00–16.00

1. 1.               14.00–17.00
2. – 3. 1.        15.00–17.00
4. 1.               14.00–15.00
5. 1.               15.00–17.00
6. 1.               16.00–17.00
V době koncertů a bohoslužeb není prohlídka vhodná.

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám.
Denně              9.00–17.00

Kostelík U Ježíška, Plzeň
24. 12.             10.00–12.00
Jindy v rámci programů.
Podrobnější informace na www.kostelujeziska.cz.

Kostel Všech svatých, Plzeň-Roudná
24. 12.              15.30–16.00
                         23.00–24.00
26. 12.                9.30–10.00

Kostel sv. Martina a Prokopa, Plzeň-Lobzy
24. 12.             23.30–24.00
25. 12.             11.15–11.45
                        14.00–15.00
26. 12.             11.00–11.30

Kostel sv. Jiří, Plzeň-Doubravka
24. 12.             23.30–24.00
25. 12.               9.30–10.00

Kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň-Litice
Venkovní betlém pod Vánočním stromem přístupný volně.
V interiéru kostela: 
24. 12.               15.00–18.00
25. 12.               10.00–12.00

Kostel Narození Panny Mare, Starý Plzenec-Malá Strana
24. 12.               14.00–17.00
25. 12.                9.00–9.30
26. 12.               15.00–16.00
30. 12.                 9.00–9.30

 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás