Farnost Plzeň – Severní předměstí připravuje stavbu nového kostela

Publikováno
21. 5. 2019
Farnost na Severním předměstí vznikla v roce 1996 a v současné době má přes 300 členů. Velkou část tvoří rodiny s dětmi a mládež, patří do ní i největší plzeňský skautský oddíl, který navštěvuje více než 130 dětí. Přes týden farníci nachází zázemí v malé farní budově v Komenského ulici nazývané „Domeček“, v neděli se schází v Lochotínském pavilonku, který má ve výpůjčce od města. Pro rozvíjející se farnost přestávají ale stávající prostory stačit.

Na území farnosti je sice druhý nejstarší plzeňský kostel Všech svatých na Roudné, ten je však špatně dostupný, nemá dostatečnou kapacitu a navíc v památkově chráněném objektu není možné vybudovat potřebné zázemí, například místnost pro děti, které mají během bohoslužby vlastní program.

Nový kostel bude sloužit především k bohoslužbám, příležitostně se zde mohou konat například koncerty vážné hudby. V zázemí kostela se mohou setkávat skupinky mládeže nebo dospělých z farnosti. V neposlední řadě bude kostel sloužit všem kolemjdoucím, kteří se v něm budou chtít na chvíli zastavit a ztišit. Okolí kostela může nabídnout například posezení a kvalitní veřejně přístupnou zeleň. Kostel se tak stane novým typem veřejného prostoru na největším plzeňském sídlišti.

Velmi náročné bylo hledání místa, kde by kostel mohl stát. Ve spolupráci s UMO Plzeň 1 byl nakonec vytipován pozemek v Komenského ulici. Z hlediska platného územního plánu i městem schválené studie Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín je stavba kostela na tomto místě možná. Rovněž obyvatelé sousedního domu se při prvním setkání v roce 2015 vyjádřili, že stavbu kostela zde považují za akceptovatelnou. Následně byla zahájena jednání s městem o získání pozemku. V roce 2017 zastupitelé města schválili záměr směny tohoto pozemku za jiný, který je v majetku farnosti a který je pro město strategicky výhodný jako rezerva pro rozšíření čističky a další projekty. Pro přípravu architektonického návrhu byl vybrán plzeňský Ateliér Soukup Opl Švehla. V současné době je připravována dokumentace pro územní řízení, pro jejíž dokončení je nutné vyřešit otázku parkování. Vlastní stavba může být zahájena nejdříve v roce 2021.

V posledních měsících však sílí odpor proti stavbě kostela, iniciovaný obyvateli sousedního domu, kteří se obávají zhoršení životního prostředí v důsledku úbytku zeleně. Tyto negativní vlivy se však snaží projekt co nejvíce zmírnit. Jedním z opatření je plánovaná zelená střecha, která zamezí přehřívání v létě a zachytí velkou část dešťové vody. Zbytek dešťové vody bude zasakován na pozemku, pokud to umožní půdní poměry, nebo zachycován a využit například k zalévání. Bude nutné pokácet asi 20 stromů, které jsou na místě vlastní stavby nebo jsou ve špatném stavu, současně je však plánována výsadba nových, přičemž vysazených bude více stromů než pokácených. Celkově by tak nemělo dojít k významnému ovlivnění mikroklimatu. Kostel se má stát pozitivní součástí životního prostředí obyvatel sídliště.

Stavbu kostela je možné podpořit – v tuto chvíli především podpisem deklarace, která je k dispozici na vrátnici biskupství nebo u bratří františkánů v Domečku.

Mgr. Michala Mariňáková

 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás