Otevřený dopis biskupa Tomáše k výstavbě nového kostela na Lochotíně

Publikováno
12. 5. 2019
Otevřený dopis biskupa Tomáše věnovaný farnosti Plzeň - Severní předměstí (k tématu odporu některých spoluobčanů proti záměru vybudovat na Lochotíně kostel) přinášíme v plném znění.

Sestrám a bratřím
farnosti Plzeň – Severní předměstí 
V Plzni dne 12. května 2019

 

Milé sestry a milí bratři z farnosti Plzeň – Severní předměstí,

velmi rád bych se dnešní neděli společně s Vámi modlil, naslouchal Božímu slovu a slavil eucharistii.

Důvod tohoto mého přání je myslím docela jasný, ale přesto ho napíši zcela otevřeně: společně hledáme, jak vstřícně, ale zároveň i zdravě sebevědomě odpovědět na odpor některých našich spoluobčanů proti záměru vybudovat zde na Lochotíně naléhavě potřebný a dlouho
plánovaný duchovní prostor, který by byl otevřen všem hledajícím.

Bohužel již dlouho dopředu připravované udílení svátosti biřmování v Klatovech mi neumožňuje být dnes s Vámi, a tak alespoň přijměte tento můj dopis. Píšu ho vědomě jako dopis otevřený všem, protože jsem přesvědčen, že přímé a férové jednání je východiskem, jež by pro nás křesťany mělo být zcela samozřejmé a nenahraditelné.

Uvedl jsem, že bych s Vámi chtěl hledat odpověď, která bude mít dvě základní charakteristiky. Tou první je vstřícnost, jež se snaží naslouchat a porozumět důvodům odmítání projektu nového kostela. Snažit se pojmenovat a pochopit opodstatněné obavy odpůrců nového kostela vidím jako zásadní a velmi potřebné.

Obavám, kterým rozumím, je strach ze zahušťování prostoru na sídlišti, z nepřiměřeného stínění obyvatelům sousedních domů či z úbytku zeleně. Moc bych Vás prosil, abyste tyto obavy i nadále brali vážně a tak, jak jsem byl svědkem při celém procesu přípravy stavby, snažili se i nadále odpůrcům vysvětlovat, že jste při přípravě projektu postupovali s maximální vstřícností právě k těmto výhradám a že i nadále chcete v jednotlivostech být vnímaví pro smysluplné
námitky či podněty. 

Také jsem ale napsal, že podporuji, aby Vaše odpověď byla zdravě sebevědomá. Je totiž smutným faktem, že 30 let od sametové revoluce mohou hrát v odporu proti stavbě kostela opět nezanedbatelnou roli ideologické důvody, jež stojí v příkrém  rozporu s pojetím svobodné společnosti. Angažovanost zastupitelů a příznivců komunistické strany při organizování akcí proti stavbě kostela toto podezření jen podporuje. A proto Vás vyzývám ke skutečně zdravému sebevědomí, které svojí otevřenou podporou stavby kostela tuto ideologizaci, jež se skrývá za ochranu veřejného zájmu, jasně odmítne.

Jsem přesvědčen, že je zodpovědné právě ve prospěch veřejného zájmu ukázat, že příznivci vzniku kostela tvoří významnou skupinu obyvatel sídliště Lochotín i okolí. Jsou to ti, kteří vytvoření ekologicky šetrného a architektonicky obohacujícího duchovního centra uprostřed
sterilního sídliště z dob normalizace chápou jako velké obohacení pro všechny.é

Domnívám se totiž, že je důležité našim spoluobčanům opět trpělivě vysvětlovat, že kostel vždy byl a stále zůstává jedním z přirozených orientačních bodů pro lidi, kteří mají snahu nezůstat anonymním davem, ale usilují o pospolitost se zájmem o společnou přítomnost i budoucnost. A že i tento společensky prospěšný rozměr Vám při stavbě nevšední a nekomerční architektury leží na srdci.

Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že kritická pozice „kostel, nebo zeleň“ je zavádějící a nepravdivá. Vždyť úspěšná ochrana našeho životního prostředí se, jak jasně říká mnoho odborníků a nakonec i papež František, týká nejen osvěžující zeleně, ale nezbytně i zdravých vztahů mezi námi.  Jedno bez druhého nemůže existovat. A mít uprostřed svého domova vedle stromů a zeleně, vedle nákupních středisek a nutných parkovišť i místo, jež bude zvát k zastavení se a k setkání či odpočinku, zásadně přispívá k ochraně a rozvoji skutečného životního prostředí. Usilovat tedy o kostel v zeleni, což je případ Vašeho projektu se zatravněnou střechou, znamená podporovat zásadní přínos pro celistvě chápané zdravé životní prostředí.

Milé sestry, milí bratři, držím Vám palce před Hospodinem, abyste v dialogu s Vašimi sousedy a známými s přispěním Božího Ducha měli ochotu i odvahu pro výše uvedené pojetí zdravě se rozvíjejícího Lochotína získat nejen sebe samé, ale také Vaše sousedy, přátele, spolupracovníky i známé. 

Jestliže se to podaří, bude to velký krok ve prospěch zachování a růstu zdravého životního prostředí právě u Vás na Lochotíně.

Váš biskup Tomáš

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás