Personální změny v diecézi

Publikováno
19. 1. 2020

 

P. Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE. P. Stępieńovi bylo k 31. prosinci 2019 zrušeno pověření vykonávat exorcismus č. j. 3740/2017 ze dne 5. prosince 2017, a to na základě sdělení předsedy ČBK ve věci „Obecně závazného nařízení (generální dekret) České biskupské konference o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách“ č. j. 697/2019 ze dne 27. listopadu 2019, které nabývá účinnosti od 1. ledna 2020. Od 1. ledna 2020 v souladu s kán. 1172 CIC a čl. 13 všeobecného úvodu k Obřadu exorcismů a modliteb pro zvláštní okolnosti a se souhlasem svého řádového představeného byl pověřen k vykonávání exorcismu na území plzeňské diecéze.

P. Mgr. Francesco Giuseppe Meneghini. P. Meneghinimu bylo k 31. prosinci 2019 zrušeno pověření vykonávat exorcismus č. j. 741/2014 ze dne 27. května 2014, a to na základě sdělení předsedy ČBK ve věci „Obecně závazného nařízení (generální dekret) České biskupské konference o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách“ č. j. 697/2019 ze dne 27. listopadu 2019, které nabývá účinnosti od 1. ledna 2020. Od 1. ledna 2020 v souladu s kán. 1172 CIC a čl. 13 všeobecného úvodu k Obřadu exorcismů a modliteb pro zvláštní okolnosti byl pověřen k vykonávání exorcismu na území plzeňské diecéze.

P. Ing. Mgr. Alvarez Petr Kodeda, OP na základě své žádosti a s vědomím svého řádového představeného byl odvolán ke dni 31. prosince 2019 z následujících funkcí: pověření pastorační službou v Meditační zahradě, dekret č. j. 511/2018 a ustanovení rektorem kostela sv. Maxmiliána Kolbe v Meditační zahradě, dekret č. j. 1816/2019. Dále mu bylo zrušeno pověření duchovní službou v charitních zařízeních, dekret č. j. 1312/2015. Ustanovení členem společné duchovní správy ŘKF Plzeň-Slovany pod vedením P. Mgr. Cyrila Františka Molnára OP zůstává v platnosti s příslušnou církevní jurisdikcí.

P. Mgr. Jakub Holík, generální vikář byl s účinností od 1. ledna 2020 ustanoven rektorem kaple sv. Maxmiliána Kolbe v Meditační zahradě v Plzni. Byla mu udělena příslušná církevní jurisdikce. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

P. ICLic. Ireneusz Figura byl s účinností od 16. ledna 2020 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Dolní Bělá a z funkce administrátora excurrendo v Římskokatolické farnosti Ledce. K tomuto opatření došlo z důvodu podezření z pochybení v chování spojeném s výkonem kněžské služby. Biskup Tomáš Holub rozhodl, aby se do ukončení vyšetřování dotyčný zdržel veřejného kněžského působení. Toto rozhodnutí je v současnosti preventivního charakteru, další kroky budou podniknuty v souladu s oficiálním vnitrocírkevním vyšetřováním a vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení. O výsledcích budeme informovat.

P. Mgr. Jakub Holík, generální vikář byl s účinností od 17. ledna 2020 ustanoven dočasným administrátorem v Římskokatolické farnosti Dolní Bělá a dočasným administrátorem excurrendo v Římskokatolické farnosti Ledce. Byla mu udělena příslušná církevní jurisdikce. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás