Výtěžek z Tříkrálové sbírky v Diecézi plzeňské je nejvyšší za 20 let!

Publikováno
27. 1. 2020
Diecézní charita Plzeň hlásí nebývalý výsledek charitativní sbírky, děkuje všem koledníkům i těm, kteří je na cestě obdarovali.

Diecéze plzeňská hlásí nebývalý výsledek Tříkrálové sbírky, největší charitativní sbírky u nás, jejíž jubilejní 20. ročník proběhl ve dnech 1.–14. ledna. Na cestu pomoci člověka člověku se zde vydalo skoro 1 300 kolednických skupinek, to je přibližně 4 000 koledníků. Jejich snažení bylo bohatě odměněno. Po sečtení koledy ze všech zapečetěných pokladniček se můžeme radovat z 5 959 579 Kč, které poputují na pomoc potřebným v naší diecézi. Je to nejvyšší výsledek, kterého bylo v Diecézi plzeňské dosaženo za celou dobu existence sbírky.

Nejvyššího výsledku bylo zároveň dosaženo i v některých městech, kde má sbírka své tradiční místo. Tak například v Klatovech a okolí chodilo letos o 20 tříkrálových skupinek více než v minulém roce (celkem 192) a bylo vykoledováno o 116 tisíc Kč více než loni (celkem 799 429 Kč). Souhrnný výsledek také příznivě ovlivnilo založení nových kolednických míst – například v Toužimi či Třemošné. Na většině míst se koledníci snažili a odpracovali na cestě do Betléma i z Betléma mnoho práce a potkali velké množství lidí ochotných pomoci sociálním službám Charity a dalším potřebným podle schválených záměrů.

Tříkrálová sbírka se setkala s živým zájmem veřejnosti, politické reprezentace i médií. Při koledě (K)raje + (M)ěsta + (B)iskupství vyšel koledovat biskup plzeňský Tomáš Holub v tříkrálové trojici s hejtmanem a radním v obou krajských městech diecéze. V Plzni jim dárci věnovali skoro 38 tisíc Kč, v Karlových Varech pak koleda velkých tří králů činila 18 a půl tisíce Kč. Zahajování v obcích byli přítomni starostové. V řadě měst Plzeňského kraje (Klatovy, Domažlice aj.) i Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Chodov) žehnal koledníkům emeritní biskup František Radkovský.

V naší diecézi bylo předem stanoveno 57 záměrů pomoci, které budou uskutečněny z vykoledovaných peněz. Mezi nimi nechybí podpora charitních domovů pro seniory, domů pro matky s dětmi v tísni, domácích hospiců, pečovatelské služby, domů pro rodiny a mnoha dalších našich služeb pro veřejnost. Pomoc bude také poskytnuta handicapovaným dětem i dospělým, dětem ohroženým sociálním vyloučením a jiným potřebným.

Výnos sbírky je rozdělován podle vnitřního klíče Charity ČR tak, že 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb diecézní charity, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí – program budování škol v Jižní Americe, 5 % na projekty Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Při koledování však nejde jen o výsledky, sbírka je příležitostí k živé účasti na pomoci bližnímu a způsobem navázání nebo utužování vztahů mezi lidmi a sdílení jejich radosti i starostí. Tříkrálová sbírka je zdrojem komunikace a vzájemného naslouchání lidem dobré vůle, uskutečňuje se mnoho skvělých setkání, každý rok se nám vrací z prostoru koledy i podněty ke konkrétní pomoci. V neposlední řadě je i podporou mladých lidí, aby viděli potřeby společnosti a mohli na ně svým rozhodnutím reagovat, během roku například návštěvou osamocených seniorů, kteří vyjádří touhu po setkání.

Poděkování
Diecézní charita Plzeň upřímně děkuje za štědrost všem, kteří koledníky na jejich cestě obdarovali, a pomohli tak potřebným lidem a rozkvětu charitních služeb. Se srdečným díkem nezapomínáme ani na všechny malé i velké tři krále, místní organizátory sbírky, dobrovolníky v zázemí nebo aktéry doprovodných benefičních akcí, na všechny kolegy z charit naší diecéze, kteří se do sbírky zapojili. Jsme vám vděční, že i díky vám všem můžeme plnit svoji úlohu provozovatele sociálních a zdravotních služeb v Plzeňském a Karlovarském kraji, tedy v rámci území Plzeňské diecéze.

Pomáhat je možné stále
Sbírka má celoročně otevřený účet č. 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, přispět lze bankovním převodem i kartou on-line.
Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.
Více o Tříkrálové sbírce, včetně podrobných výsledků, na www.trikralovasbirka.cz.

Noví koledníci jsou vítáni
Pokud by někdo toužil obohatit naše týmy koledníků pro rok 2021, budeme vděční a dejte prosím vědět na email helena.pachnerova@dchp.charita.cz nebo petr.simek@dchp.charita.cz.

Tým organizátorů TS v Diecézní charitě Plzeň a její ředitel Ing. Jiří Lodr
(Tisková zpráva Diecézní charity Plzeň, 27. ledna 2020)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás