Charita

Diecézních charita pomohla bolívijské charitě při boji s nákazou covid-19

Publikováno
13. 5. 2020
Charita
V druhé polovině dubna tohoto roku nás oslovila Pastorační a sociální charita Beni s prosbou o pomoc v boji s nákazou covid-19. Tato bolívijská charita spravuje zdravotnické zařízení Centrum zdraví v Trininadu a brzy po příchodu nákazy se začala potýkat s nedostatkem osobních ochranných prostředků. Diecézní charita Plzeň urychleně zaslala Pastorační a sociální charitě Beni na jejich zajištění 1 700 USD, tedy přibližně 43 700 Kč.

Rosmary Lladò, ředitelka charity v Beni, což je jeden z devíti bolívijských departmentů, nás informovala, že v oblasti byli první dva pacienti s covid-19 prokázáni 20. dubna, ale již od 17. dubna jeden z nich pobýval v Trininadu na jednotce intenzivní péče. O několik dnů později bylo prokázáno již 40 případů na straně zdravotnických pracovníků a jejich rodin, dohromady bylo v departmentu zjištěno dokonce 672 nakažených a 40 mrtvých.

V Bolívii byla vyhlášena celostátní karanténa již 16. března, ale v departmentu Beni byl zhruba po dvou týdnech navíc nařízen úplný zákaz vycházení. Zdravotnická zařízení v oblasti se na jedné straně potýkají s tím, že musí plnit striktní vládní opatření vydaná proti šíření nemoci, na straně druhé nemají dostatek financí na zajištění žádoucího počtu testů a ochranných pomůcek.

Tato situace ještě více postihuje nestátní subjekty, jako je právě Centrum zdraví provozované Pastorační a sociální charitou.

„Je třeba posílit zdravotnická bezpečnostní opatření u personálu Centra zdraví (lékaři, sestry, uklízečky  a administrativní personál) i u pacientů s tím, že bereme v potaz možnosti a finanční prostředky, které máme k dispozici,“ píše paní Rosmary Lladò.

„Pro nás v Beni je to sotva začátek a nevíme, kolik lidí přišlo do styku s oněmi dvěma nakaženými; v Centru zdraví se věnuje zdravotnická péče všem bez ohledu na to, jestli je zde předpoklad, že jsou nakaženi covid-19, nebo ne. To je velké ohrožení pro personál a pro ostatní osoby, které přicházejí do Centra zdraví z jiného důvodu, a ne kvůli covid-19,“ vysvětluje ředitelka zdejší charity.  „Příjmy, které získává naše Centrum z výkonu služeb, se v důsledku této situace dostaly do propadu, a to ohrožuje naši soběstačnost, protože jsme na nich závislí; musíme platit mzdy a financovat vše, co souvisí s provozem služeb Centra, takže jsou naše možnosti, jak zlepšit zdravotnická bezpečnostní opatření, redukovány.“

Díky penězům, které do Bolívie zaslala na začátku května Diecézní charita Plzeň, mohla zdejší charita pro pracovníky Centra zdraví zakoupit 30 omyvatelných zástěr, 30 ochranných obleků, 30 ochranných brýlí a menší počet roušek.

Přejeme Pastorační a sociální charitě Beni, aby se jí obtížnou situaci podařilo zvládnout.
Diecézní charita Plzeň

 

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás