Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Rekonstrukce a obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích proběhla v letech 2017 - 2021.

Projekt OBNOVA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PLASÍCH byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl

Zachování kulturně historického dědictví objektu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích formou rekonstrukce

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, který je součástí komplexu národní kulturní památky kláštera Plasy. Kostel patří mezi nejstarší budovy celého komplexu a nachází se v téměř havarijním stavu. Románský portál, jenž je v současnosti zakrytý barokní nástavbou, představuje architektonický unikát celoevropského měřítka. Důvodem stavebních úprav a restaurátorských prací je především nevyhovující až havarijní stav vnějšího pláště i interiéru kostela. V rámci projektu dojde k rozšíření prohlídkové trasy pro veřejnost. Vše přispěje ke zvýšení atraktivity této památky a tím i ke zvýšení cestovního ruchu.

Největší náklady budou vynaloženy na kompletní opravu venkovní fasády. U severní obvodové zdi dojde ke snížení terénu a odvodu dešťové vody od stavby, což bude mít za následek snížení vlhkosti ve zdivu, ale také v celém interiéru kostela. V rámci oprav fasády bude staticky zajištěn významný románský portál. V interiéru kostela budou dodělány vnitřní omítky, instalováno vnitřní osvětlení. Restaurováno bude všech pět oltářů, kazatelna, obrazy a další mobiliář. Za sakristií vznikne nová expozice, která přiblíží návštěvníkům stavební podobu kostela v jednotlivých historických obdobích.

Celkové náklady na opravu kostela představují částku 70 mil. Kč. Výše dotace IROP činí 95 %. Přičemž skutečná spoluúčast zahrnující i nezbytné, ale z hlediska projektu neuznatelné výdaje, je předpokládána ve výši 7 mil. Kč. Projekt finančně podporuje také Plzeňský kraj a město Plasy. Na opravu může přispět kdokoliv. Jakýkoliv finanční obnos pomůže k úspěšnému dokončení projektu. Více informací k tomu, jak pomoci, naleznete ZDE.

Jaké práce již byly provedeny?

24. května 2019 byl po 343 letech restaurátory Janem Bradnou a Tomášem Váňou odhalen tympanon románského portálu v západním průčelí kostela. Tato mimořádná událost souvisí s restaurátorskou obnovou raně barokního portálu, který byl v roce 1666 vložen do monumentálního portálu románského, v podstatě jako do montážního otvoru. Současně bude zajištěna konzervace románského portálu a jeho nezbytná statická sanace. Práce probíhají v souvislosti s dokončením oprav fasád a restaurováním mobiliáře kostela. (Více ZDE)

V restaurátorských ateliérech probíhá u odvezeného mobiliáře restaurátorských průzkum, na základě kterého bude stanoven postup restaurování. V zimních obdobních probíhají stavební práce v interiéru kostela.

Následovat budou práce na exteriéru, přičemž nejvýraznější změna bude vidět na fasádě kostela.

Rekonstrukce v médiích

 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/43761-romansky-portal-v-plasich-byl-odhalen-po-vice-nez-trech-stovkach-let

idnes.cz/plzen/zpravy/plzensky-kraj-plzen-katedrala-svateho-bartolomeje-klatovy-jezuitsky-kostel-rekonstrukce-plasy-klaste

muzeum-plasy.cz/node/148

idnes.cz/plzen/zpravy/klaster-plasy-kostel-nanebevzeti-panny-marie-miliony-rekonstrukce-oprava.A180328_123202_plzen-zpravy_vb

artalk.cz/2018/03/27/v-plasich-na-plzensku-zacala-oprava-klasterniho-kostela-za-70-mil/

plzen.rozhlas.cz/tri-velke-kostely-v-plzenskem-kraji-zahaji-letos-opravy-za-stovky-milionu

Soubory ke stažení

velikost: 564 KB

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Související položky

Související položky

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás