Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Základním cílem projektu je zachování kulturně historického dědictví arciděkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Úkolem stavebních úprav interiéru je přizpůsobit vybrané prostory potřebám duchovním, společenským a kulturním.

Navržené stavební práce řeší úpravy obvodového pláště objektu, opravy povrchů, restaurování výmalby kostela, restaurování mobiliáře, provedení nových elektrorozvodů, nové vnitřní osvětlení, ozvučení, elektronické zabezpečení a informační panely pro návštěvníky. Celková rekonstrukce interiéru a exteriéru kostela odstraní stávající nevyhovující stav a rozšíří se tak možnosti prohlídek a celkového komfortu návštěvníků. V neposlední řadě dojde k rekonstrukci hlavního schodiště u komunikace 1/27 a odstraní se tak stávající havarijní stav.

Součástí projektu je také rozšíření prohlídkového okruhu pro veřejnost o expozici, týkající se historie a architektonických specifik kostela. Restaurování obrazů, soch, lavic a dalšího interiérového vybavení bude velkým přínosem z hlediska kulturního. Vytápění lavic, kvalitní ozvučení a osvětlení interiéru kostela prvotně poslouží pravidelným účastníkům bohoslužeb, ale i návštěvníkům koncertů. Pro návštěvníky dojde k rozšíření prohlídkového okruhu o kapli sv. Barbory, která bude kompletně zrestaurovaná.

Rozpočet projektu:
Náklady na opravu: 81 mil. Kč
Dotace z EU (program IROP) a národních zdrojů: 76 mil. Kč
Spolufinancování: povinný podíl 4 mil. Kč + neuznatelné náklady 4 mil. Kč = 8 mil. Kč

Doba realizace:
2021–2023

Níže najdete fotky z průběhu rekonstrukce.

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás