Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Základním cílem projektu bylo zachování kulturně historického dědictví arciděkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Projekt byl spolufinancován dotací z EU (program IROP).

V sobotu 9. prosince došlo ke slavnostnímu otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie po celkové rekonstrukci.

Slavnostního otevření se zúčastnil ministr kultury ČR Martin Baxa, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, starosta města Přeštice Tomáš Chmelík i zástupci zhotovitelské firmy BOLID M včele s jednatelem Václavem Maršíkem. Ten na začátku děkovné bohoslužby předal symbolický klíč od opraveného kostela plzeňskému biskupovi Tomáši Holubovi (viz foto níže). Fotoreportáž ze slavnostního otevření přeštického kostela najdete ZDE.

 

Virtuální prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích 

Projekt OBNOVA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PŘEŠTICÍCH byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

Úkolem stavebních úprav interiéru bylo přizpůsobit vybrané prostory potřebám duchovním, společenským a kulturním.

Stručný popis projektu a průběh oprav

Navržené stavební práce řešily úpravy obvodového pláště objektu, opravy povrchů, restaurování výmalby kostela, restaurování mobiliáře, provedení nových elektrorozvodů, nové vnitřní osvětlení, ozvučení, elektronické zabezpečení a informační panely pro návštěvníky. Celková rekonstrukce interiéru a exteriéru kostela odstranila stávající nevyhovující stav a rozšířila se tak možnosti prohlídek a celkového komfortu návštěvníků. V neposlední řadě došlo k rekonstrukci hlavního schodiště u komunikace 1/27 a odstranil se tak stávající havarijní stav. 

Součástí projektu také bylo rozšíření prohlídkového okruhu pro veřejnost o expozici, týkající se historie a architektonických specifik kostela. Restaurování obrazů, soch, lavic a dalšího interiérového vybavení je velkým přínosem z hlediska kulturního. Nové vytápění lavic, kvalitní ozvučení a osvětlení interiéru kostela slouží pravidelným účastníkům bohoslužeb, ale i návštěvníkům koncertů. Pro návštěvníky došlo k rozšíření prohlídkového okruhu o kapli sv. Barbory, která je nově kompletně zrestaurovaná.

Rozpočet projektu:
Náklady na opravu: 81 mil. Kč
Dotace z EU (program IROP) a národních zdrojů: 76 mil. Kč
Spolufinancování: povinný podíl 4 mil. Kč + neuznatelné náklady 4 mil. Kč = 8 mil. Kč

Doba realizace:
2021–2023

Níže najdete fotky z průběhu rekonstrukce.

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás