Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech


Projekt JEZUITSKÝ KOSTEL V KLATOVECH byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavební práce zastřešila firma Gema ART Group a.s., která je držitelem titulu Stavba roku 2016 a Ceny Ministerstva kultury České republiky za projekt Kuks – Granátové jablko, v roce 2018 získala ocenění Europa Nostra, cenu Evropské unie pro kulturní dědictví 2018, za projekt záchrany rotundy sv. Václava v Praze. V Klatovech spolupracovala při opravě vnějších omítek s firmou ŠTUKO ARS s.r.o., která je známa svojí kvalitou práce.

Restaurování velkých nástěnných fresek od J. Hiebela, ale také restaurování kostelních lavic, zpovědnic a ostatního mobiliáře prováděla restaurátorská a umělecká společnost Brandl s.r.o. pod vedením paní RNDr. Mileny Nečáskové. V oboru restaurování maleb působí více než 30 let. Tato společnost restaurovala např. nástěnné malby a štukovou výzdobu kleneb ve Štemberském paláci Národní galerie v Praze či gotické a renesanční nástěnné malby ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta v Praze. Varhany restaurovalo Varhanářství Vorlíček, jehož majitel patří mezi pečlivé varhanáře.

Cíl

Zachování kulturně historického dědictví objektu jezuitského kostela v Klatovech formou rekonstrukce.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech (zkráceně jezuitský kostel), který se nachází na náměstí. Společně s Černou věží vytváří nejvýraznější dominantu Klatov. Důvodem stavebních úprav a restaurátorských prací je především nevyhovující až havarijní stav vnějšího pláště i interiéru kostela.

Největší náklady budou vynaloženy na kompletní opravu venkovní fasády zahrnující také ochranné prvky proti ptactvu .  Dojde k restaurování vzácných nástěnných maleb v presbytáři, transeptu, kopuli a kapli sv. Barbory a sv. Josefa a ke kompletní výmalbě kostela. Vnitřní omítky budou opraveny v rozsahu 10 – 30 % z celkové plochy.  Celkovou opravou projdou varhany, balustrády. Součástí prohlídkové trasy pro návštěvníky se stane sakristie. Z mobiliáře v přízemí budou restaurovány např. kostelní lavice, zpovědnice, dveře na kůr, dveře v podkrůchtí, dveře do sakristie a dveře na severní straně. Bude řešeno nevyhovující osvětlení kostela. Stávající závěsná svítidla budou odstraněna a budou nainstalována nová osvětlovací tělesa, která budou pohledově skryta a osvětlení bude řešeno odrazem od stěn a stropu kostela.

Na víc než stomilionovou rekonstrukci získalo plzeňské biskupství dotaci z EU. Obnovu také finančně podporuje Plzeňský kraj a město Klatovy. Na opravu může přispět kdokoliv. Jakýkoliv finanční obnos pomůže k úspěšnému dokončení projektu. Více informací k tomu, jak pomoci, naleznete ZDE.

Co už je hotové

Největší část prací se odehrála v exteriéru. Kompletně byla opravena fasáda kostela. Bylo třeba stanovit barvu fasády. Provedly se sondy, díky kterým se objevily fragmenty bílé, zelené, modré, růžové i pískové barvy. Nebylo však možno stanovit, jak vypadala fasáda jako celek. Po dlouhém bádání i v archivních materiálech bylo rozhodnuto, že fasáda bude bílá. Pak bylo třeba upřesnit i odstín bílé barvy. Barevné vzorky, mezi kterými se rozhodovalo, jsou k vidění na rohu fasády vpravo od hlavního vstupu do kostela. Nová fasáda včetně opravené bohaté štukové výzdoby se postupně objevovala po sundání lešení.

Uvnitř kostela byly opraveny vnitřní omítky a očištěny fresky. V restaurátorských ateliérech probíhá restaurování inventáře.

V roce 2020 byly zrestaurovány varhany a také hlavní oltář a oltář sv. Františka Xaverského a oltář sv. Ignáce.

Restaurátorské práce byly dokončeny v roce 2021.

Rekonstrukce v médiích

idnes.cz/plzen/zpravy/plzensky-kraj-plzen-katedrala-svateho-bartolomeje-klatovy-jezuitsky-kostel-rekonstrukce-plasy-klaste

klatovsky.denik.cz/zpravy_region/zacne-oprava-kostela-farar-uz-predal-klice-20180304.html

klatovsky.denik.cz/zpravy_region/oprava-refektare-vyjde-na-dvacet-az-tricet-milionu-20180129.html

rtvplus.cz/aktualne-3070-Klatovsky-jezuitsky-kostel-ceka-rekonstrukce

idnes.cz/plzen/zpravy/klatovy-katakomby-rekonstrukce-oprava.A170419_112812_plzen-zpravy_pp

Soubory ke stažení

velikost: 566 KB

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Související položky

Související položky

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás