Promluva biskupa Tomáše na Popeleční středu

Publikováno
3. 3. 2022
„Kéž jsme těmi, kteří právě proto, že v pravdě věří, doufají a milují, jsou světlem pro svět, který se v současné době potácí ve velkých temnotách,“ řekl biskup Tomáš Holub na Popeleční středu 2. března 2022 v katedrále sv. Bartoloměje. Přečtěte si promluvu otce biskupa v plném znění. Fotila Soňa Pikrtová.

Sestry a bratři,

slyšeli jsme v dnešním evangeliu jednu zásadní věc, která se týká skutečného postu a skutečné modlitby. Totiž že mají svůj vlastní vnitřní smysl, který nemá význam dávat na odiv. Dokonce bylo jednoznačně řečeno, že čím více bude naším záměrem učinit sebevětší činy postu či modlitby známými, tím větší je riziko, že celé postění se i modlení bude úplně na houby.

Na začátku postu se tedy ptejme po skutečném smyslu toho, proč se postit a proč se modlit více než v jiných částech roku. Letos bych řekl, že tím zásadním důvodem, proč se máme postit a modlit, je to, abychom měli skutečně zaostřeno na pevný bod, na nějž se můžeme spolehnout v této velmi náročné, složité a troufám si říci tragické době, kterou prožíváme po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Věříme a doufáme, že tím pevným bodem je Ježíš Kristus, ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. Jsme pozváni, abychom právě Jeho milovali, protože On si zamiloval nás.

Podobně jako jsem v adventní době uvažoval o víře, naději a lásce jako o základních hodnotách našeho duchovního života (záznam rekolekce ze 4. 12. 2021 ZDE), chci nás všechny dnes vyzvat, aby tato postní doba byla skrze půst a modlitbu prostředkem k růstu naší víry, naděje a lásky.

Víra je založena na pravdě, kterou dnes uslyšíme, když se necháme označit popelem. Tato víra stojí na tom, že víme, že jsme prach a v prach se obrátíme, jestliže do našeho života nevstoupí Bůh se svou silou dobra a lásky. Víra stojí na tom, že jsme stále znovu a znovu voláni k obrácení, které nás vede k možnosti věřit radostné zvěsti o Bohu, který právě tuto nicotnost, obracející se v prach našeho života, mění ve velikost člověka milovaného Bohem. Jsme pozváni prohloubit tuto víru, stojící na pravdě o lidské nicotě, kterou Bůh pozvedá k nebeským výšinám. Kéž tato víra – pravdivá v lidské ubohosti a veliká v Božím milosrdenství – roste a stává se opěrným bodem našeho života v těchto těžkých časech.

Jsme voláni k tomu, abychom oživili svoji naději. Naději, kterou jsme zachráněni a která nám říká, že Boží moc, která stojí na straně dobra a dobro naplňuje, je silnější než zlo. To je naše naděje. Naší nadějí je i to, že Bůh je natolik blízký člověku a natolik zahleděný do naší spásy, že ať už se bude silou zla dít cokoli, dobro zvítězí. Ačkoli na základě zpráv, které čteme na internetu nebo slyšíme v rádiu či v televizi, můžeme o vítězství dobra někdy pochybovat.

Kéž nám náš půst zaostří zrak na skutečnou naději, která se zakládá na Boží moci a Boží blízkosti člověku. V současné době mnohé jiné naděje došly ke svému konci. My ovšem žijeme z naděje, stojící v základě toho, že jsme uvěřili v Boha, který se stal člověkem, žil náš život, pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Kéž zaostříme na tuto naději skrze půst, který nás zbavuje různých balastů toho, co nám namlouvá, že svoji naději můžeme zaměřit k jiné věci než k Bohu samotnému. Kéž svůj zrak zaostříme tak, že nás naše naděje ochrání od strachu, svazujícího a ničícího naše životy.    

Kéž nás půst a modlitba také zdokonalí v lásce. V lásce, jež nám byla dána v Bohu, který pro nás zvítězil v lásce, na kterou budeme schopni odpovídat láskou svou. Láskou, která bude prakticky konkrétní a hmatatelná v naší schopnosti a ochotě otevřít svá srdce potřebným, kteří naši lásku potřebují, aby mohli i nadále věřit v dobro, které je silnější než zlo. Protože oni toho zla zažívají nesmírně mnoho, což si asi ani neumíme představit.

Kéž nám půst a modlitba zaostří naše možnosti vidět, jak pomáhat z lásky. Jak pomáhat způsobem, ve kterém bude přítomno naše srdce. Kéž jsme těmi, kteří právě proto, že v pravdě věří, doufají a milují, jsou světlem pro svět, který se v současné době potácí ve velkých temnotách.

Kéž pro půst, který zaostří naše zraky, jsme těmi, kteří mohou být oporou druhým a kteří i v situaci, která je lidsky velmi náročná, věří, že našli pevný bod, který dává možnost žít v pokoji srdce i vztahů. Kéž půst, do kterého vstupujeme, je pro nás cestou, na kterou se skutečně vydáme, jak zní motto naší diecéze pro tento tak zvláštní rok. Kéž se vydáme na cestu orientováni Bohem, který miluje člověka. Amen.    

Fotogalerie

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás