Oznamování trestného činu a kanonická oznamovací povinnost

Oznamování trestného činu

Pokud se dozvíte o tom, že byl knězem, jáhnem, zasvěcenou osobou, zaměstnancem nebo dobrovolníkem ve službách plzeňské diecéze pravděpodobně spáchán trestný čin uvedený výše, nebo pokud jste sami zažili takové jednání z jejich strany, prosíme Vás, abyste tuto skutečnost ohlásili.

Zažít sexuální zneužití a ohlásit podobný čin je velmi bolestné a těžké. Pomoc a podporu Vám mohou poskytnout kontaktní místo zřízené ČBK, kontaktní osoby plzeňské diecéze nebo krizové linky a pomáhající organizace (kontakty naleznete v sekci Užitečné odkazy).

Když se Vám někdo svěří, že byl zneužit zaměstnancem či dobrovolníkem v církevních službách:

  • Pokud máte ohlašovací povinnost, sdělte to oběti.
  • Zachovejte klid. Naslouchejte. Berte dotyčného vážně. Jeho výpověď nezpochybňujte. Oceňte jeho odvahu a ujistěte ho, že udělal dobře, když o této věci mluví.
  • Co nejdříve po rozhovoru zaznamenejte písemně, co jste viděli a slyšeli. Neprovádějte žádné další pátrání.

Kdo má oznamovací povinnost podle kanonické práva

Kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice a členové a členky sekulárních institutů a společenství apoštolského života, kdykoliv se o možném spáchání deliktu dozví. Jsou povinni co nejdříve informaci sdělit generálnímu vikáři nebo kontaktní osobě.

Prosím upozorněte osobu, která vám chce informaci o těchto deliktech sdělit, o své povinnosti informaci oznámit. Poznamenejte si bezprostředně po ukončení rozhovoru s touto osobou všechny informace o pachateli, oběti, činu a okolnostech (místo, čas, povaha vztahu oběti a pachatele, důležité detaily, …), které jste se dozvěděli.

Ohlašovatelem může být také sama oběť uvedeného jednání nebo jiný člověk, který se o něm dozvěděl.

Pokud jste se stali obětí sexuálního zneužití ze strany osob ve službách jiné diecéze či členů společnosti zasvěceného života, kteří nežijí na území plzeňské diecéze, obraťte se, prosím, na Kontaktní místo ČBK, kde Vám nabídnou pomoc a poskytnou příslušné kontakty.

Práva obětí těchto trestných činů jsou chráněna Zákonem č. 45/2013 Sb. a také kanonickým právem.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás