Co se stane po ohlášení

 

5A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. 6Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.”
Evangelium podle Matouše, 18. kapitola, 5. - 6. verš
 • Kontaktní osoba, které dáváte přednost, si s Vámi sjedná schůzku na místě, které Vám bude vyhovovat. Pokud jste obětí, můžete na tuto schůzku přijít s důvěrníkem - osobou, která Vám může poskytnout morální i jinou oporu. Pokud je obětí stále ještě nezletilá osoba nebo osoba nesvéprávná, budou kontaktováni její rodiče/opatrovníci/zákonní zástupci.
 • Kontaktní osoba s Vámi na závěr rozhovoru sepíše všechny relevantní informace.
 • Pokud je oznamovatelem sama oběť trestného činu, budou se kontaktní osoby snažit zaznamenat potřebná fakta a okolnosti tak, abyste již nemuseli svůj příběh během kanonického řízení opakovat (z nutných důvodů se však může stát, že budete požádáni o doplnění či objasnění skutečností). Obdržíte svůj exemplář zprávy.
 • Aby Vaše oznámení mělo povahu církevního úředního dokumentu, je třeba, aby se na jeho vypracování podílel tzv. notář, jehož úlohou je zaručit, že bude vše zapsáno přesně a pravdivě podle Vašeho vyjádření. V plzeňské diecézi jsou pro tuto funkci určeni JUDr. Jan Klail a S. M. Kristina Špačková.
 • Katolická církev není kompetentní v posuzování toho, zda se stal trestný čin také podle platného právního řádu České republiky. Nedisponuje rovněž dostatečně účinnými prostředky proto, aby se byly odhaleny případné další trestné činy a bylo zabráněno pokračování jejich páchání. Z těchto důvodů případy ohlášené kontaktním osobám budou ohlášeny také Policii ČR, která provádí vlastní šetření. Na základě zkušenosti Vás chceme ujistit, že policie postupuje velmi diskrétně a šetrně a není třeba se tohoto šetření obávat.
 • Kontaktní osoba poté informuje diecézního biskupa, který rozhodne o dalším postupu.
 • Nejčastějším pokračováním podle kanonického práva je provedení předběžného šetření za účelem získání dalších relevantních informací, které ukazují na pravděpodobnost ohlášené události. Pokud si budete přát, nebude Vaše jméno podezřelému sděleno.
 • Případy, které se jeví jako pravděpodobné, jsou předány Kongregaci pro nauku víry, která rozhodne o dalším postupu. O všech krocích budete informováni, pokud si to budete přát.
 • Biskup také rozhodne o případných preventivních opatřeních ohledně osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.
 • Vše, co nám sdělíte, je důvěrné. Všechny angažované osoby jsou vázány mlčenlivostí. Pokud ji poruší, mohou nést následky podle kanonického i státního práva.
 • Také všichni ostatní lidé mají povinnost zachovávat právo obětí trestného činu i pachatelů na soukromí a dobrou pověst. Není proto nikomu dovoleno kdekoliv šířit a zveřejňovat k jejich osobám jakékoliv informace a spekulace. Pokud se někdo domnívá, že má informace, které by mohly být důležité pro spravedlivé posouzení záležitosti, ať je sdělí kontaktním osobám.
 • Ten, kdo trestný čin oznámí, ať je to sama oběť nebo někdo jiný, není vázán mlčenlivostí. Můžeme Vás však požádat, abyste po určitou dobu o své zkušenosti nemluvili z důvodu zabránění maření vyšetřování (např. zabránění ovlivňování případných svědků či ničení důkazů). To se samozřejmě netýká komunikace s lékaři, terapeuty, policií a dalšími odborníky, jejichž pomoc potřebujete.
 • Poškozeným a jejich rodinám bude nabídnuta podpora ze strany poučených psychoterapeutů a kněží. Kontaktní osoba Vás také seznámí s Vašimi kanonickými právy.
 • Ohledně toho, co by Vás čekalo v případném soudním procesu podle českého trestního řádu a o Vašich právech podle právního řádu ČR Vám bezplatně podají informace pracovníci pomáhajících organizací (Bílý kruh bezpečí, Člověk v tísni, Probační a mediační služba České republiky).
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás