Katedrálu zdobí pomsta špatně placeného malíře

Publikováno
19. 2. 2019
Projekty IROP
Co se právě děje v katedrále?

Před Vánocemi se hodně lidí na biskupství ptalo, proč už není katedrála otevřena, že se chtějí podívat na jesličky, vždyť už se tam půl roku pracuje a co se tam tak dlouho děje. Taková je odpověď: restauruje se po sto letech celý interiér a to je zdlouhavá práce. Šest oltářů je zcela rozebráno a jsou v dílnách restaurátorů, další dva jsou odstrojeny od obrazů a soch. Restaurování maleb na klenbách je hotovo v podkruchtí, v kapli Panny Marie Lurdské a Božího hrobu. Nyní práce pokračují v jižní lodi. Tam je postaveno 25 metrů vysoké lešení, z něhož restaurátoři opravují malby na klenbě. Na spodní části vyložení kůru byla obnovena malba plzeňského znaku z roku 1882. Ta nás překvapila, protože v bráně na středním štítku není namalován rytíř ve zbroji – král Václav II., ale postava, jež může být považována za žida, snad pomsta špatně placeného malíře. Zároveň jsou postupně čištěny zdi od špíny a ve spodní části jsou speciální hmotou odstraňovány soli od zavlhčení.

 Po dokončení restaurování maleb v jižní lodi budou dále restaurovány v severní lodi a nakonec ve střední. To je program na celý letošní rok včetně restaurování oltářů a jednotlivých uměleckých děl. Presbytář přijde na pořad až v roce 2020. Současně se bude pokračovat s restaurováním dalšího vybavení katedrály, které projde dílnami restaurátorů. Asi až v příštím roce dojde na stavební práce, tedy na realizaci WC v severní předsíni a hlavně na zcela nové moderní osvětlení, které bude možné účelově naprogramovat na běžné osvětlení při bohoslužbách, při provádění návštěvníků, při koncertech a dalších příležitostech. Důležitou součástí bude oprava varhan z roku 1894, které budou od března letošního roku postupně rozebrány a odvezeny do varhanářské dílny. To se týká i lavic, v nichž bude po restaurování zřízeno vytápění.

 Rekonstrukční práce se neomezí jen na vlastní prostor katedrály, ale budou se věnovat gotickému krovu, ve kterém bude zřízeno muzeum kostela se zaměřením na jeho historii a jeho slavnou věž s kompletem mohutných zvonů, jenž byl obnoven v roce 2015.

 Je těžké v krátkém článku zmínit všechny detaily, budeme ale nadále informovat o postupu prací, zde na webu, ve zpravodaji a na vývěskách, zejména v druhém kostele farnosti, který převzal na dva roky funkci farního kostela a katedrály. To je v kostele Nanebevzetí Panny Marie u františkánů. Prosím, modlete se, aby prostředky Evropské unie a farnosti ve výši cca 105 mil. Kč byly vynaloženy dobře ve prospěch naší milé katedrály a její krásy.

 Ing. arch. Jan Soukup
projektant revitalizace katedrály

 

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás