Úryvky z Písma na únor

Publikováno
1. 2. 2020
"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů připomeneme.

Úryvky z Písma na únor

 • Ale Hospodin mi řekl: „Neboj se ho, neboť jsem ti ho vydal do rukou, i všechen jeho lid a jeho zemi.“
  Deuteronomium 3,2

 •  Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak naložil Hospodin, tvůj Bůh, s faraónem a s celým Egyptem.
  Deuteronomium 7,18

 • Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
  Deuteronomium 31,8

 • Potom řekl Hospodin Jozuovi: „Neboj se a neděs.
  Jozue 8,1  

 • I řekl Hospodin Jozuovi: „Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Žádný z nich před tebou neobstojí.“
  Jozue 10,8

 • Tu řekl Hospodin Jozuovi: „Neboj se jich, neboť já je zítra v tuto dobu vydám Izraeli."
  Jozue 11,6  

 • Hospodin jej však uklidnil: „Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš“"
  Kniha Souidců 6,23  

 • Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: „Neboj se, jen věř!“
  Marek 5,36  

 • Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“
  Lukáš 5,10  

 • Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.
  Jan 12,15  

  Pastýřský  list biskupa Tomáše Holuba k mottu diecéze 2020 si můžete přečíst ZDE.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás