Úryvky z Písma na říjen

Publikováno
1. 10. 2020
"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů připomeneme.

Úryvky z Písma na říjen

 • Nato řekl Samuel lidu: „Nebojte se. Ano, dopustili jste se všeho toho zla, avšak neodchylujte se od Hospodina a služte Hospodinu celým srdcem.“
  První Samuelova 12,20  
    
 • „Bijte Amnóna, usmrťte ho a nebojte se. Je to na můj příkaz. Buďte rozhodní a stateční!“
  Druhá Samuelova 13,28
   
 • Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a jiných bohů se nebojte.
  Druhá Královská 17,38  

 • Nebojte se stát se kaldejskými služebníky. Zůstaňte v zemi, služte babylónskému králi a povede se vám dobře.“
  Druhá Královská 25,24  
   
 • Toto vám praví Hospodin: „Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství.“ Boj není váš, ale Boží.
  Druhá Paralipomenon 20,15  
   
 • „Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte! Hospodin bude s vámi.“
  Druhá Paralipomenon 20,17  

 • „Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se asyrského krále ani toho hlučícího davu, který je s ním. S námi je někdo větší než s ním.“
  Druhá Paalipomenon 32,7  
    
 • Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
  Marek 13,11  
    
 • Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
  Lukáš 12,22  

 • Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.
  Matouš 6,34  

Pastýřský  list biskupa Tomáše Holuba k mottu diecéze 2020 si můžete přečíst ZDE.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás