Úryvky z Písma na červen

Publikováno
1. 6. 2020
"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů připomeneme.

Úryvky z Písma na červen

 • Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
  Izajáš 43,5

 • Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti: Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurúne, jehož jsem vyvolil.
  Izajáš 44,2

 • Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem.
  Izajáš 54,4

 • Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.
  Jeremjáš 1,8

 • Ty, Jákobe, můj služebníku, neboj se, je výrok Hospodinův, neděs se, Izraeli. Hle, já tě zachráním, i když jsi daleko.
  Jeremjáš 30,10

 • Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: „Neboj se!
  Pláč 3,57

 • Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj se ani jejich slov… a neděs se jich.
  Ezechiel 2,6

 • Ale Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“
  Matouš 17,7

 • Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.“
  Matouš 28,10 

 • Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“
  Matouš 28,10 

  Pastýřský  list biskupa Tomáše Holuba k mottu diecéze 2020 si můžete přečíst ZDE.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás