Úryvky z Písma na prosinec

Publikováno
1. 12. 2020
"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. V prosinci vám naposledy připomínáme deset takových úryvků.

Milí přátelé,
v tomto měsíci dostáváte poslední várku úryvků z Písma k našemu letošnímu diecéznímu mottu „Nebojte se, já jsem přemohl svět.“

Na začátku výběru těchto úryvků bylo povědomí o textech, které najdete různě na internetu a které říkají, že v Bibli se výzva „Neboj(te) se“ najde celkem 365x, tedy na každý den roku. Začal jsem tedy hledat a počítat (v Českém ekumenickém překladu) a našel jsem tam „Neboj se“ 65x; „Nebojte se“ 43x; „Nemějte strach; nestrachujte se; neměj(te) starost; nedělejte si starosti; netrapte se, neděs se“ celkem 27x; dále výzvu „Bát se Hospodina“ (v různých variantách) 129x, což ale stále nedává oněch 365 výskytů.

Zjistil jsem pak, že existuje kniha, která možná inspirovala další texty o 365 úryvcích „Neboj(te) se“. Je to kniha „365 Days of Fear Not“ („365 dní Nebojte se“ nebo asi lépe přeloženo „365 dní beze strachu“), kterou sestavil v roce 2008 pastor David Komolafe, který spolu se svou manželkou vede sbor Above All Christian Gathering v Torontu.

Byl jsem zvědavý, jak se s úryvky „Nebojte se“ dostane k číslu 365, zda máme tak rozdílné překlady Bible, ale není to tak. „Nebojte se“ (v různých variantách) má autor v knize pro cca první polovinu roku. V té druhé části nabízí úryvky, které jsou nějakým způsobem opakem strachu: úryvky o odvaze, lásce, víře a o vítězství nad strachem ze smrti a nemoci.

I když tedy úryvků „Nebojte se“ není v Bibli tolik, jak se říká, věřím, že některé z těch, které jsme vám během roku nabídli, se vás nějak osobně dotkly a budou vás provázet i nadále. Přeji vám požehnaný čas adventu a Vánoc. Jindřich Fencl

Úryvky z Písma na prosinec (podle ekumenického překladu – ČEP)

 • Nezoufejte, nebojte se zprávy, která se v zemi proslýchá; v tomto roce přijde jedna zpráva a v dalším roce další zpráva: Násilí vládne v zemi a vládce bude proti vládci.
  Jeremjáš 51,46  
    
 • Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se!
  Ageus 2,5  
   
 • Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.
  Zacharjáš 8,13  

 • Teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se!
  Zacharjáš 8,15
   
 • Nesmíš mít před nimi strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbuzující bázeň, je uprostřed tebe.
  Deuteronomium 7,21  
   
 • „Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“
  Kniha Jozue 1,9  

 • Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“
  Kniha Nehemjášova 8,10  
    
 • Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.
  Izajáš 44,8  
    
 • A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
  Lukáš 12,29  

 • Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
  Filipským 4,6  

Pastýřský  list biskupa Tomáše Holuba k mottu diecéze 2020 si můžete přečíst ZDE.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás