Úryvky z Písma na červenec

Publikováno
1. 7. 2020
"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů připomeneme.

Úryvky z Písma na červenec

 • Ty, Jákobe, můj služebníku, neboj se, neděs se, Izraeli, hle, já tě zachráním. 
  Jeremjáš 46,27
    
 • Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný. 
  Ezechiel 3,9 
   
 • Řekl mi: „Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel.“
  Daniel 10,12  

 • Řekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!“ 
  Daniel 10,19 
   
 • Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. 
  Jóel 2,21  

 • Neboj se, dobytku na poli, stepní pastviny se zazelenají, strom zase ponese ovoce, fíkovník a réva vydají úrodu. 
  Jóel 2,22  

 • Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! 
  Sofonjáš 3,15
    
 • Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ 
  Marek 6,50
    
 • Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ 
  Lukáš 2,10
    
 • Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.
  Lukáš 12,4  

Pastýřský  list biskupa Tomáše Holuba k mottu diecéze 2020 si můžete přečíst ZDE.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás